Από σήμερα Δευτέρα η υποβολή αιτήσεων για το «Εξοικονομώ 2023»

Αρχίζει σήμερα Δευτέρα η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2023», στην πλατφόρμα https://exoikonomo2023.gov.gr, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 15 Σεπτεμβρίου.

Στο πρόγραμμα εκτιμάται ότι θα ενταχθούν 20.000 νοικοκυριά, ενώ από τα συνολικά 300 εκατ. ευρώ του προϋπολογισμού τα οποία 60 εκατ. διατίθενται αποκλειστικά για ευάλωτα νοικοκυριά με στόχο την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας.

Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδύσεων κλιμακώνονται από 40% έως 75%, ανάλογα με το εισόδημα του νοικοκυριού, ενώ για το υπόλοιπο ποσό υπάρχει η δυνατότητα δανεισμού με επιδοτούμενο επιτόκιο.

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις είναι:

1. Αντικατάσταση κουφωμάτων

2. Τοποθέτηση / αναβάθμιση θερμομόνωσης

3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης / ψύξης

4. Σύστημα ζεστού νερού χρήσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

5. Λοιπές Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας (Σύστημα διαχείρισης smart home).

Για κάθε επιλέξιμη κατοικία (μονοκατοικία ή διαμέρισμα) οι παρεμβάσεις πρέπει να οδηγούν υποχρεωτικά σε αναβάθμιση κατά τουλάχιστον τρεις ενεργειακές κατηγορίες και κατ’ ελάχιστον στην Β’ κατηγορία όταν πρόκειται για ριζική ανακαίνιση, ώστε να εξασφαλίζεται εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε ποσοστό άνω του 30%.

Σημειώνεται ότι:

  • Μετά το πέρας υποβολής των αιτήσεων και μόνο για τις καταρχάς επιλέξιμες αιτήσεις, θα δίνεται προθεσμία 75 ημερών για την υποβολή Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου /Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας.
  • Εγκεκριμένες αιτήσεις για τις οποίες ο αιτών έχει επιλέξει ότι θα προχωρήσει σε υπαγωγή στο πρόγραμμα με δάνειο λαμβάνουν προθεσμία 120 ημερών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας δανειοδότησης. Εντός της προθεσμίας αυτής θα πρέπει να υποβληθεί σε συνεργαζόμενη τράπεζα και να εγκριθεί αίτηση για δανειοδότηση. Εάν παρέλθει άπρακτο το άνω διάστημα, ο αιτών έχει την επιλογή να προχωρήσει με ίδια κεφάλαια.
  • Εντός 365 ημερών από την υπαγωγή της αίτησης (συνολική προθεσμία) θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το σύνολο του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

Περισσότερες πληροφορίες και ο πλήρης οδηγός του προγράμματος στη σελίδα https://exoikonomo2023.gov.gr.