Αlpha Αστικά Ακίνητα: Κέρδη 1,1 εκατ. ευρώ α’ εξάμηνο 2022

Κέρδη 1,1 εκατ. ευρώ α’ εξάμηνο 2022 σημείωσε η Αlpha Αστικά Ακίνητα το α’ εξάμηνο του 2022.

Πιο αναλυτικά, τo α’ εξάμηνο 2022, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 7,1 εκατ. ευρώ έναντι 6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Τα κέρδη μετά από φόρους σε ενοποιημένη βάση ανήλθαν σε 1,1 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών ύψους 0,4 εκατ. ευρώ το 2021.