Βουλή: Κατά της συμμετοχής της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην εξεταστική για τα Τέμπη γνωμοδότησε το Επιστημονικό Συμβούλιο

Κατά της συμμετοχής της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη γνωμοδότησε το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής, εξαιτίας της υπεράσπισης που έχει αναλάβει ως δικηγόρος οικογενειών θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας.

Στην οκτασέλιδη γνωμοδότησή του το Επιστημονικό Συμβουλίου αναφέρει σε σχέση με τη συμμετοχή της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην Εξεταστική Επιτροπή: Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας «δεν μπορεί να ασκεί έργα ανακριτική, δικαστή , εισαγγελέα ή γραμματέα όποιος ήταν συνήγορος κατηγορουμένου ή του υποστηρίζοντος την κατηγορία ή όποιος εξετάστηκε ως μάρτυρας κ.λπ.» και συνεπώς αποτελεί ασυμβίβαστο συμμετοχής και σε Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, η οποία ασκεί όλες τις αρμοδιότητες των ανακριτικών Αρχών και του εισαγγελέα Πλημμελειοδικών (αρ. 145 του ΚτΒ), επισημαίνοντας ότι το κώλυμα αυτό έχει νομικά θεσπιστεί και είναι θεσμοθετημένο και από τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής επίσης κατέρριψε τις αιτιάσεις της κυρίας Κωνσταντοπούλου αλλά και των άλλων κομμάτων της Αντιπολίτευσης γιατί δεν σχηματίστηκε διακομματικό προεδρείο, υπενθυμίζοντας ότι «η συγκρότηση και η λειτουργία των εξεταστικών επιτροπών διέπονται από τις αντίστοιχες διατάξεις του ΚτΒ που ισχύουν και για τις έξι Μόνιμες Διαρκείς Επιτροπές της Βουλής» δηλαδή δεν υπάρχει η δέσμευση διακομματικού προεδρείου όπως προβλέπει ο ΚτΒ για την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.

Οι δέκα καθηγητές-μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής υπενθυμίζουν στις αιτιάσεις της κυρίας Κωνσταντοπούλου ότι το Συμβούλιο «υπάγεται απευθείας στον πρόεδρο της Βουλής ο οποίος και μόνο του απευθύνει ερωτήματα για διατύπωση γνώμης», τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου «ενεργούν με ανεξαρτησία και με αποκλειστικό γνώμονα τις γενικές αρχές και τους κανόνες της επιστήμης» και δεν κάνει «ακροάσεις» όπως ζητούσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Μια έμπρακτη, επίσης, απάντηση περί της έννοιας του «κωλύματος» έδωσαν δύο από τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου. Ο ομότιμος καθηγητής Χρίστος Μυλωνόπουλος και ο καθηγητής Χαράλαμπος Χρυσανθάκης που δεν εξέφρασαν άποψη, καθώς ο πρώτος είναι συνήγορος υπεράσπισης προσώπου κατά του οποίου διενεργείται προκαταρτική εξέταση για τη σύμβαση 717 από την Ευρωπαία Εισαγγελέα και ο δεύτερος γιατί απλώς είχε συντάξει μια σχετική νομική γνωμοδότηση που του είχε ζητηθεί από εμπλεκόμενο.

Η γνωμοδότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου θα διαβιβαστεί στην εξεταστική επιτροπή για να λάβει στη συνεδρίαση της ερχόμενης εβδομάδας τις αποφάσεις της για την εξαίρεση της κυρίας Κωνσταντοπούλου από αυτήν.