Βόρεια Μακεδονία: Ακυρώνεται ο διαγωνισμός για υδροηλεκτρικό έργο ενός δισ. – Είχε επικρατήσει η κοινοπραξία ΔΕΗ – Archirodon

Προς ακύρωση οδεύει ο διαγωνισμός που είχε προκηρύξει η κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας για την κατασκευή και λειτουργία του μεγάλου υδροηλεκτρικού έργου “Chebren”, αξίας ενός δισ. ευρώ, στον οποίο αρχικά είχε επιλεγεί ως προτιμητέος μειοδότης η κοινοπραξία ΔΕΗ – Archirodon.

Аπό τις εννέα ξένες εταιρείες και κοινοπρακτικά σχήματα που συμμετείχαν στις φάσεις του διαγωνισμού, η κοινοπραξία ΔΕΗ – Archirodon ήταν το μοναδικό σχήμα, το οποίο είχε υποβάλλει ολοκληρωμένη προσφορά για το υδροηλεκτρικό έργο “Chebren” ισχύος 333MW, καθώς και την εκμετάλλευση του εν λειτουργία υδροηλεκτρικού σταθμού “Tikves” ισχύος 116 MW. Ο διαγωνισμός αφορούσε στην παραχώρηση εκμετάλλευσης των υδάτων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρικές μονάδες στον ποταμό Crna Reka (Μέλας Ποταμός), στο νοτιοδυτικό τμήμα της Βόρειας Μακεδονίας. Η άδεια παραχώρησης ήταν για 60 χρόνια.

Μετά την αξιολόγηση της προσφοράς, διαδικασία η οποία διήρκησε ένα χρόνο, η κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας, με απόφασή της στις 14 Σεπτεμβρίου 2023 επέλεξε την κοινοπραξία ΔΕΗ – Archirodon για την κατασκευή και εκμετάλλευση του υδροηλεκτρικού έργου “Chebren”, σε συνεργασία με την κρατική επιχείρηση ηλεκτρισμού της Βόρειας Μακεδονίας (ESM). Βάσει της απόφασης εκείνης και των όρων του διαγωνισμού, η ΔΕΗ – Archirodon και η ESM έπρεπε σε διάστημα 90 ημερών να προχωρήσουν στη σύσταση κοινής εταιρείας για την κατασκευή και λειτουργία του υδροηλεκτρικού έργου, στην οποία η πρώτη θα κατείχε ποσοστό 67% και η δεύτερη 33%. Ωστόσο, μέχρι τα τέλη του περασμένου έτους κάτι τέτοιο δεν κατέστη εφικτό.

«Μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2023 δεν υπήρξε απόφαση για τη συνέχιση της συμφωνίας σχετικά με το Chebren. Το υπουργείο Περιβάλλοντος θα ενημερώσει την κυβέρνηση ότι ο διαγωνισμός απέτυχε» δήλωσε σήμερα η υπουργός Περιβάλλοντος της Βόρειας Μακεδονίας, Κάγια Σούκοβα.

Σύμφωνα με την ίδια, η κοινοπραξία ΔΕΗ – Archirodon είχε ενημερώσει ότι ορισμένοι όροι του διαγωνισμού καθιστούν αδύνατη τη χρηματοδότηση του έργου από τις τράπεζες. Το ύψος της επένδυσης, σύμφωνα με την κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας θα ανερχόταν στο ένα δισ.ευρώ. Η υπουργός Περιβάλλοντος της χώρας συμπλήρωσε πως η κυβέρνηση δεν μπορούσε να αλλάξει τους όρους του διαγωνισμού.

Την οριστική απόφαση για την ακύρωση του διαγωνισμού κατασκευής και λειτουργίας του συγκεκριμένου υδροηλεκτρικού έργου θα λάβει το υπουργικό συμβούλιο της Βόρειας Μακεδονίας εντός των ημερών.

Είχαν προηγηθεί, από το 2006, 13 διαγωνισμοί από τη μεριά του Δημοσίου της Βόρειας Μακεδονίας για την κατασκευή και εκμετάλλευση του υδροηλεκτρικού έργου “Chebren”, οι οποίοι είχαν αποβεί όλοι άγονοι για διάφορους λόγους.