ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Πώληση 300.000 μετοχών από τον Γεώργιο Περιστέρη

Στην πώληση 300.000 μετοχών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συνολικής αξίας 3.540.000 ευρώ προχώρησε σήμερα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Γεώργιος Περιστέρης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει:

Η εταιρεία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών» ανακοινώνει με βάση το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007, ότι ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του Κανονισμού (EΕ) 596/2014) κ. Γεώργιος Περιστέρης, προέβη την 1/3/2023 σε πώληση 300.000 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής αξίας 3.540.000,00 ευρώ καθώς και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του Κανονισμού (EΕ) 596/2014) κ. Μιχαήλ Γουρζής, προέβη την 1/3/2023 σε αγορά 300.000 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής αξίας 3.540.000,00 ευρώ.