Δομική Κρήτης: Ανοδικά ο τζίρος και τα μικτά κέρδη στο εξάμηνο – Αυξήθηκε και το ανεκτέλεστο

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το εξάμηνο του 2023 παρουσίασε αύξηση σε € 8.5 εκ. έναντι € 4.5 εκ. το αντίστοιχο διάστημα του 2022, και τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €1,56 εκ. έναντι € 1,14 εκ.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των συμβασιοποιημένων και των έργων που η εταιρεία έχει αναδειχτεί προσωρινός μειοδότης διαμορφώνεται σε € 89 εκ. το τρίτο τρίμηνο καταγράφοντας σημαντική αύξηση έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2022.

Σε επίπεδο ισολογισμού τα Ίδια κεφάλαια της εταιρείας είναι αυξημένα σε € 11,9 εκ. έναντι € 11,1 εκ. τον 12/2022, ενώ το σύνολο του Τραπεζικού δανεισμού παρέμεινε σε χαμηλά για τον κλάδο επίπεδα των € 5,5 εκ. έναντι € 6 εκ. το 12/2022, με την αντίστοιχη σχέση Ξένα/Ίδια κεφάλαια να διαμορφώνεται σε 0,46. Ενώ η κάλυψη χρεωστικών τόκων από λειτουργικά κέρδη είναι 6.4 φορές.

Η εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει στην δημιουργία νέων χρηματοδοτικών γραμμών για τη χρηματοδότηση του αναπτυξιακού πλάνου της επόμενης 5ετίας που σκοπεύει να ανακοινώσει εντός του επόμενου εξαμήνου.

Στη Γενική Συνέλευση της 8 Σεπτεμβρίου 2023 εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με τον κ. Κούτρα Δημήτριο να αναλαμβάνει Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και τον κ. Συνατσάκη Γεώργιο να αναλαμβάνει Διευθύνων Σύμβουλος, ταυτοχρόνως εισήχθησαν νέα μέλη στο Δ.Σ. μειώνοντας το μέσο όρο ηλικίας και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την συνέχιση της αυξημένης δραστηριότητας της εταιρείας.

Η νέα διοίκηση συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς την ανάλυση των νέων δυνατοτήτων του Ομίλου, υπό το φως του περιβάλλοντος που έχει διαμορφωθεί στην Ελλάδα, δεδομένου ότι κατασκευαστικός κλάδος της χώρας μας εμφανίζει την ανάγκη εκτέλεσης επί πλέον έργων από το τρέχον συνολικό ετήσιο τζίρο του κλάδου.

Η Εταιρεία υπό αυτό το πρίσμα στοχεύει σε ένα μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, εκτελώντας μεγαλύτερα και πολυπλοκότερα έργα που ταιριάζουν στην τεχνογνωσία και στις ικανότητες της.