Εθνική Τράπεζα: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών – Υψηλή η ζήτηση

Υψηλή ζήτηση διαπιστώνεται με το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών για τη διάθεση του 20% της Εθνικής Τράπεζας από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Όπως μεταδίδει το Reuters, ήδη έχει καλυφθεί το πλήρες ποσό του deal, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος αύξησης του μεγέθους της προσφοράς (upsize).

Υπενθυμίζεται ότι το 17% θα διατεθεί εκτός Ελλάδας σε θεσμικούς επενδυτές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης και το 3% στην Ελλάδα σε ιδιώτες.

Το εύρος τιμής διάθεσης καθορίστηκε μεταξύ 5 και 5,44 ευρώ ανά μετοχή και είναι χαμηλότερο σε σχέση με το κλείσιμο, στα 5,46 ευρώ, της τιμής της μετοχής την περασμένη Παρασκευή, προεξοφλώντας την πώληση του 20% με discount. Να σημειωθεί ότι η κεφαλαιοποίηση της Εθνικής ξεπερνάει τα 5 δισ. ευρώ (χθες η μετοχή έκλεισε στα 5,482 ευρώ καταγράφοντας άνοδο 0,77%). Η λογιστική αξία της τράπεζας διαμορφώνεται στα 7,3 δισ. ευρώ και άρα διαπραγματεύεται στο 0,68% της λογιστικής αξίας της.

Η τιμή θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην ελληνική δημόσια προσφορά, η οποία όμως θα καθοριστεί βάσει του αποτελέσματος της διεθνούς προσφοράς μετά τη λήξη της περιόδου του βιβλίου προσφορών στις 16 Νοεμβρίου 2023. Οι επενδυτές στην ελληνική δημόσια προσφορά θα εγγραφούν στη μέγιστη τιμή του εύρους τιμών.

Οπως ανακοίνωσε το ΤΧΣ, το Ταμείο μπορεί να αυξήσει κατά την κρίση του κατά έως 18.294.303 τις μετοχές που θα διατεθούν, ασκώντας το δικαίωμα «αύξησης μεγέθους προσφοράς» (upsize option) και ανεβάζοντας με αυτόν τον τρόπο το ποσοστό που θα διατεθεί στο 22%. Τα έσοδα που θα εισπράξει το Δημόσιο από την πώληση των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας αναμένεται ότι θα ξεπεράσουν το 1 δισ. ευρώ, με προοπτική να φτάσουν έως και 1,08 δισ. ευρώ εφόσον διατεθεί το 22% της τράπεζας στο ανώτατο εύρος της τιμής διάθεσης. Μετά την ολοκλήρωση της πώλησης και εφόσον ασκηθεί και το upsize option, το ποσοστό του Ταμείου θα περιοριστεί στο 18,39% (από 40,39%), ανεβάζοντας το ποσοστό των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας που κατέχουν ιδιώτες επενδυτές στο 81,61%, από 59,61% σήμερα.

Οι προσφερόμενες μετοχές θα διατεθούν στην Ελλάδα σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές και εκτός Ελλάδας μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε θεσμικούς και ειδικούς επενδυτές, και η κατανομή των μετοχών θα επιμερισθεί μεταξύ της ελληνικής δημόσιας προσφοράς και της διεθνούς προσφοράς ως εξής:

(i) 15%, που αντιστοιχεί σε 27.441.455 προσφερόμενες μετοχές, θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που θα έχουν συμμετάσχει στην ελληνική δημόσια προσφορά. (ii) 85%, που αντιστοιχεί σε 155.501.576 προσφερόμενες μετοχές, θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που θα έχουν συμμετάσχει στη διεθνή προσφορά.