Εθνική Τράπεζα: Επτά φορές υπερκαλύφθηκε η προσφορά για το 22% του ΤΧΣ

Κατά 7 φορές υπερκαλύφθηκε η δημόσια προσφορά για τη διάθεση του 22% τηςΕθνικής Τράπεζας από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας,  σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, με την ισχυρή ζήτηση να οδηγεί το Ταμείο στην αύξηση του ποσοστού διάθεσης (στο 22% από 20%), αλλά και στην αύξηση της κατώτατης τιμής στα 5,30 ευρώ, από 5 ευρώ προηγουμένως.

Σύμφωνα με το Reuters, οι προσφορές ήταν 7πλάσιες του προσφερόμενου ποσοστού, έως σήμερα το μεσημέρι, λίγες ώρες πριν κλείσει το βιβλίο προσφορών. Μάλιστα, υπενθυμίζει ότι η ζήτηση για το μερίδιο του ΤΧΣ στην Εθνική καλύφθηκε περισσότερο από έξι φορές την Τρίτη, κατά την πρώτη ημέρα της διαδικασίας του book building.

Νωρίτερα με ανακοίνωσή του, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει 22% της Εθνικής Τράπεζας, επισημαίνοντας ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές κάτω των 5,3 ευρώ. Το αρχικό εύρος ήταν 5-5,44 ευρώ.

Η ανακοίνωση αυτή σηματοδοτεί ότι εν τέλει οι μετοχές της τράπεζας θα διατεθούν σε τιμές κοντά στο άνω εύρος.

Υπενθυμίζεται ότι αρχικός στόχος του Ταμείου ήταν η πώληση του 20% των μετοχών της τράπεζας, ωστόσο με δεδομένη την την υπερκάλυψη που καταγράφηκε, αναμένεται να ασκήσει το δικαίωμά του για τη διάθεση επιπλέον 2% από το μερίδιό του.

Η ανακοίνωση

Σχετικά με την Προσφορά από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ») υφιστάμενων κοινών, ονομαστικών, άυλων, με δικαίωμα ψήφου μετοχών, που είναι εισηγμένες στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστη στο μετοχικό κεφάλαιο της Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. («ETE»)

To Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΧΣ, κατά τη συνεδρίασή του στις 15 Νοεμβρίου 2023 και κατόπιν ενημέρωσης από τους Διαχειριστές της Διεθνούς Προσφοράς αναφορικά με τη ζήτηση που έχει εκδηλωθεί έως τώρα στο πλαίσιο της Διεθνούς Προσφοράς, εξέφρασε την πρόθεσή του να ασκήσει το Δικαίωμα Επιλογής Αύξησης Μεγέθους Προσφοράς, ώστε ο συνολικός αριθμός των Προσφερόμενων Μετοχών να αυξηθεί από 182.943.031 σε 201.237.334.

Περαιτέρω, εν όψει της ισχυρής ζήτησης, σύμφωνα με την ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΧΣ, οι Διαχειριστές θα ενημερώσουν τους επενδυτές που συμμετέχουν στην Διεθνή Προσφορά ότι προσφορές κάτω του ποσού των πέντε ευρώ και τριάντα λεπτών (€5,30) ανά Προσφερόμενη Μετοχή, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ληφθούν υπόψιν στην κατανομή Προσφερόμενων Μετοχών.