Εθνική Τράπεζα: Στο 7,5% η απόδοση του senior preferred ομολόγου – Άντλησε 500 εκατ. ευρώ

Το ποσό των 500 εκατ. ευρώ, με απόδοση 7,5%, άντλησε η Εθνική Τράπεζα μέσω της έκδοσης  ομολόγου υψηλής εξασφάλισης (senior preferred).

Σύμφωνα με το Reuters, το βιβλίο προσφορών ξεπέρασε το 1,1 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι η Εθνική Τράπεζα στόχευε στην άντληση περί των 400 εκατ. ευρώ μέσω ανοιχτής διαδικασίας υποβολής ανταγωνιστικών προσφορών από διεθνείς και εγχώριους επενδυτές.

Η εντολή δόθηκε χθες στις BofA Securities, Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI – Intesa Sanpaolo, Nomura και UBS Investment Bank. Με βάση το ενημερωτικό της έκδοσης,

O τίτλος αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba3 από την Moody’s και B+ από την S&P.

Το ομόλογο θα είναι διάρκειας 5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 4 έτη και η έκδοση εκτιμάται ότι αποτελεί crash test για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, καθώς λειτουργεί ως σημείο αναφοράς (benchmark) αντανακλώντας τις πραγματικές συνθήκες των αγορών και την στάση των διεθνών επενδυτών για τις ελληνικές τράπεζες, μετά και την εξυγίανση των ισολογισμών και την βελτίωση της κερδοφορίας τους.

Η έκδοση αποσκοπεί στην κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (Minimum Requirements for Own Funds and Eligible Liabilities), γνωστές ως MREL, που έχουν υπερκαλυφθεί ως προς τον ενδιάμεσο στόχο, που έχει τεθεί από τον SRB για τον Ιανουάριο του 2022.