ΕΚΤ: Η άνοδος στις τιμές των ακινήτων έχει περιορίσει την οικονομική ανισότητα στην Ευρωζώνη

Περιορίζεται η οικονομική ανισότητα στην Ευρωζώνη σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Όπως προκύπτει από έρευνα της ΕΚΤ, το χάσμα μεταξύ των νοικοκυριών που βρίσκονται εισοδηματικά στο ανώτατο 5% και εκείνων στο κατώτερο 50%, έχει συρρικνωθεί τα τελευταία πέντε χρόνια, χάρη στη μεγάλη άνοδο στις τιμές των ακινήτων.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται από την ΕΚΤ στη σημαντική άνοδο του καθαρού πλούτου των νοικοκυριών της ζώνης του ευρώ, όπως αυτή καταγράφεται στους εθνικούς λογαριασμούς τα τελευταία πέντε χρόνια, καθώς οι ιδιοκτήτες ακινήτων, που αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 60% του πληθυσμού, επωφελήθηκαν από τις αυξημένες τιμές των κατοικιών.

Σύμφωνα με τη νέα αυτή πειραματική στατιστική απεικόνιση από την ΕΚΤ, η καθαρή περιουσία των ιδιοκτητών κατοικιών αυξήθηκε κατά 27% τα τελευταία πέντε χρόνια, ενώ η καθαρή περιουσία των μη ιδιοκτητών κατοικιών αυξήθηκε κατά 17%, κυρίως λόγω της αύξησης των καταθέσεων που παρατηρήθηκε αυτή την περίοδο.

«Η σημαντική αύξηση του καθαρού πλούτου των νοικοκυριών της ζώνης του ευρώ που παρατηρήθηκε στους εθνικούς λογαριασμούς τα τελευταία πέντε χρόνια (29% ή περίπου 13,7 τρισεκατομμύρια ευρώ) συνοδεύτηκε από ελαφρά μείωση της ανισότητας, εν μέρει επειδή οι ιδιοκτήτες σπιτιού, που αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 60% του πληθυσμού, επωφελήθηκαν από την αύξηση των τιμών των ακινήτων. Η καθαρή περιουσία τους (ανά νοικοκυριό) αυξήθηκε κατά 27% κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Παράλληλα, ο καθαρός πλούτος των μη ιδιοκτητών σπιτιού, που αποτελούν το 40% του πληθυσμού, αυξήθηκε κατά 17%, κυρίως λόγω της αύξησης στις καταθέσεις που παρατηρήθηκε κατά την περίοδο αυτή» αναφέρει χαρακτηριστικά η ΕΚΤ.

Τα στοιχεία αυτά δεν έχουν λάβει υπόψη τους τις επιπτώσεις από την πρόσφατη μείωση των τιμών των κατοικιών που παρατηρείται σε πολλές χώρες της ευρωζώνης.