ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 3,1% στην βιομηχανική παραγωγή τον Νοέμβριο

Αύξηση 3,1% εμφάνισε η βιομηχανική παραγωγή τον Νοέμβριο, σε ετήσια βάση, έναντι μείωσης 0,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2022 με το 2021.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2023, σε σύγκριση με τον  αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2022, παρουσίασε αύξηση 2,0%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Νοεμβρίου 2023, σε σύγκριση με τον  αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2023, παρουσίασε μείωση 4,1%.

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 3,1% στην βιομηχανική παραγωγή τον Νοέμβριο-1

Ο δείκτης του κλάδου άλλων μεταποιητικών δραστηριοτήτων σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση ενώ ο δείκτης  του κλάδου κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων σημείωσε τη μεγαλύτερη  ποσοστιαία αύξηση, κατά τον Νοέμβριο 2023 σε σχέση με τον Οκτώβριο 2023.

Κατά τη σύγκριση των δεικτών του  Νοεμβρίου 2023 με τους αντίστοιχους δείκτες του Νοεμβρίου 2022, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε  στον κλάδο κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, ενώ η  μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στον κλάδο κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών.

Σύγκριση Νοεμβρίου 2023 με Νοέμβριο 2022

Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά  3,1% τον μήνα Νοέμβριο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2022, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από την αύξηση:
• Κατά 5,9% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων. Η αύξηση αυτή οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των  διψήφιων κλάδων: εξόρυξης μεταλλευμάτων, εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη – άντλησης αργού πετρελαίου και  φυσικού αερίου – υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης.
• Κατά 4,0% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.
• Κατά 2,8% του Δείκτη Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μεταβολές των δεικτών των  διψήφιων κλάδων: κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων,  κατασκευής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών  προϊόντων, παραγωγής προϊόντων καπνού, κατασκευής μεταλλικών προϊόντων.
• Κατά 2,7% του Δείκτη Παροχής Νερού.

Σύγκριση μέσου δείκτη περιόδου Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2023 με τον αντίστοιχο της περιόδου Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2022

Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών μέσου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής της  περιόδου Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2023 κατά 2,0% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2022, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:
1. Από την αύξηση:
• Κατά 7,5% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων.
• Κατά 4,0% του Δείκτη Μεταποίησης.
2. Από τη μείωση:
• Κατά 0,1% του Δείκτη Παροχής Νερού.
• Κατά 6,1% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.

Σύγκριση Νοεμβρίου 2023 με Οκτώβριο 2023

Η μείωση του εποχικά διορθωμένου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 4,1% τον μήνα Νοέμβριο 2023, σε  σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2023, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των  επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

1. Από την μείωση:
• Κατά 7,2% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.
• Κατά 4,0% του Δείκτη Μεταποίησης.
• Κατά 1,5% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων.
2. Από την αύξηση:
• Κατά 0,7% του Δείκτη Παροχής Νερού.