ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 51,3% των κενών θέσεων εργασίας το γ’ τρίμηνο – Αύξηση 7,3% στο μισθολογικό κόστος

Αύξηση κατά 7,3% εμφάνισε το μισθολογικό κόστος το γ΄ τρίμηνο του 2023, έναντι του αντίστοιχου περσινού τριμήνου, έναντι αύξησης 12,7% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2022 προς το 2021.

Ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους του Γ΄ τριμήνου 2023, με εποχική διόρθωση αλλά χωρίς  διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του  Γ΄ τριμήνου 2022, παρουσιάζει αύξηση κατά 5,9% έναντι αύξησης 9,5% κατά την αντίστοιχη  σύγκριση του έτους 2022 προς το 2021, σημειώνει η ΕΛΣΤΑΤ.

Αύξηση 7,3% στο μισθολογικό κόστος το γ΄ 3μηνο – Αυξημένες κατά 51% οι κενές θέσεις εργασίας-1

Ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους του Γ΄ τριμήνου 2023, με διόρθωση ως προς τον αριθμό των  εργασίμων ημερών αλλά χωρίς εποχική διόρθωση, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Γ΄  τριμήνου 2022, παρουσιάζει αύξηση κατά 6,9% έναντι αύξησης 12,9% κατά την αντίστοιχη  σύγκριση του έτους 2022 προς το 2021.

Εν τω μεταξύ, ο αριθμός των κενών θέσεων εργασίας παρουσιάζει αύξηση κατά 51,3% κατά το γ΄ τρίμηνο 2023  σε  σύγκριση με το γ΄ τρίμηνο 2022 (36.801 και 24.324 αντίστοιχα), έναντι αύξησης 60,8% κατά την  αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2022 προς το 2021.

Αύξηση 7,3% στο μισθολογικό κόστος το γ΄ 3μηνο – Αυξημένες κατά 51% οι κενές θέσεις εργασίας-2