ΕΛΣΤΑΤ: Ο «χάρτης» του ελληνικού επιχειρείν – 1 στις 3 είναι εμπορική – Στα 238,1 δισ. ευρώ ο συνολικός κύκλος εργασιών

Στα 238,1 δισεκατομμύρια ευρώ ανήλθε το 2020 ο συνολικός κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών (πλην των προσωπικών υπηρεσιών) σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας των Στατιστικών Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων έτους 2020 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Το 2019 ο συνολικός κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων ήταν 266,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η αξία παραγωγής και η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ανήλθαν στα 142,3 και 47,0 δισεκατομμύρια ευρώ, αντίστοιχα.

Ως προς τις εισροές εργασίας των επιχειρήσεων, αυτές αριθμούσαν 2,5 εκατομμύρια απασχολούμενους, εκ των οποίων τα 1,8 εκατομμύρια ήταν μισθωτοί.

ΕΛΣΤΑΤ: Ο «χάρτης» του ελληνικού επιχειρείν

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι επιχειρήσεις των συγκεκριμένων τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων δαπάνησαν 201 δισεκατομμύρια ευρώ για αγορές αγαθών και υπηρεσιών στο πλαίσιο της δραστηριότητάς τους κατά το έτος 2020, εκ των οποίων τα 104,6 δισεκατομμύρια ευρώ αφορούσαν σε αγορές αγαθών και υπηρεσιών με σκοπό τη μεταπώλησή τους στην κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν, χωρίς επεξεργασία.

Οι επιχειρήσεις πραγματοποίησαν επενδύσεις ύψους 7,2 δισεκατομμυρίων ευρώ κατά το 2020.

Στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο οι περισσότερες επιχειρήσεις

Κατά το έτος 2020 δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα συνολικά 712.060 επιχειρήσεις στους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών (πλην των προσωπικών
υπηρεσιών).

Οι κλάδοι με το μεγαλύτερο πλήθος επιχειρήσεων ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 221.926 επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν το 31,2% του συνόλου των ανωτέρω επιχειρήσεων, ο κλάδος των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών υπηρεσιών με 140.336 επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν το 19,7% και ακολουθούν οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης με 104.170 επιχειρήσεις που αντιστοιχούν σε ποσοστό 14,6%.

 

Αναφορικά με τον συνολικό κύκλο εργασιών που κατέγραψαν οι επιχειρήσεις το 2020, ο κλάδος του χονδρικού και λιανικού εμπορίου κατείχε το μεγαλύτερο μερίδιο με ποσοστό 46,9% και 111,7 δισεκατομμύρια ευρώ, σε απόλυτο μέγεθος, και ακολουθούν οι κλάδοι της μεταποίησης και της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού με ποσοστά 22,3% και 6,2% και απόλυτα μεγέθη 53,2 δισεκατομμύρια ευρώ και 14,8 δισεκατομμύρια ευρώ, αντίστοιχα.

Οι κλάδοι που συνεισέφεραν την μεγαλύτερη ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία κατά το έτος 2020 ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 12,8 δισεκατομμύρια ευρώ (27,2%) η μεταποίηση με 10,2 δισεκατομμύρια ευρώ (21,7%), και η ενημέρωση και επικοινωνία με 4,9 δισεκατομμύρια ευρώ (10,3%).

Από την πλευρά του κόστους προσωπικού, οι κλάδοι που δαπάνησαν τα μεγαλύτερα ποσά ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ (29,0%), η μεταποίηση με 6,3 δισεκατομμύρια ευρώ (21,6%) και οι υπηρεσίες μεταφοράς και αποθήκευσης με 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ (11,7%).

Στα μεγέθη της απασχόλησης, ο κλάδος του χονδρικού και λιανικού εμπορίου κατείχε την πρώτη θέση το 2020 με 747.016 απασχολούμενους (29,8%), εκ των οποίων 521.190 ήταν μισθωτοί (28,7% στο σύνολο των μισθωτών).

Ακολουθεί ο κλάδος των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης με 535.127 απασχολούμενους (21,3%), εκ των οποίων 429.189 μισθωτοί (23,7%) και εν συνεχεία ο
κλάδος της μεταποίησης με 348.393 απασχολούμενους (13,9%), εκ των οποίων 292.368 μισθωτοί (16,1%).

Ο κλάδος με τις περισσότερες μικρές επιχειρήσεις

Με βάση τις τάξεις μεγέθους των επιχειρήσεων, προκύπτει ότι, για το έτος 2020, οι κλάδοι με τις περισσότερες μικρές επιχειρήσεις (από 0 έως 9 απασχολούμενα άτομα προσωπικό) ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 213.319 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 40,8 δισεκατομμύρια ευρώ, οι επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες με 138.619 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 5,0 δισεκατομμύρια ευρώ και οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης με 90.548 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ.


Στην τάξη των επιχειρήσεων που αριθμούν από 10 έως 19 απασχολούμενα άτομα το μεγαλύτερο πλήθος καταγράφει ο κλάδος των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης με 8.812 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ, ακολουθεί το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 5.553 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 11,9 δισεκατομμύρια ευρώ και εν συνεχεία η μεταποίηση με 2.796 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 3,0 δισεκατομμύρια ευρώ.

Οι κλάδοι με τις περισσότερες επιχειρήσεις που διαθέτουν 20 έως 49 άτομα απασχολούμενο προσωπικό είναι οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης που αριθμούν 4.026 μονάδες με κύκλο εργασιών που ανέρχεται σε 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 2.205 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 15,4 δισεκατομμύρια ευρώ και η μεταποίηση με 1.623 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στην τάξη των επιχειρήσεων που αριθμούν από 50 έως 249 απασχολούμενα άτομα το μεγαλύτερο πλήθος καταγράφει ο κλάδος του χονδρικού και λιανικού εμπορίου με 766 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 22,4 δισεκατομμύρια ευρώ, η μεταποίηση με 764 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 12,3 δισεκατομμύρια ευρώ και εν συνεχεία ακολουθεί ο κλάδος των υπηρεσιών καταλύματος και εστίασης με 748 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η μεταποίηση πρωταγωνιστεί στις μεγάλες επιχειρήσεις

Στην τάξη των μεγάλων επιχειρήσεων (με 250 ή περισσότερα απασχολούμενα άτομα) το μεγαλύτερο πλήθος επιχειρήσεων παρουσιάζει ο κλάδος της μεταποίησης με 143 επιχειρήσεις και κύκλο
εργασιών 27,6 δισεκατομμύρια ευρώ, ακολουθούμενος από τον κλάδο χονδρικού και λιανικού εμπορίου με 83 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 21,2 δισεκατομμύρια ευρώ και εν συνεχεία ο
κλάδος των υπηρεσιών μεταφοράς και αποθήκευσης με 57 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ