ΕΛΣΤΑΤ: Στο 8,4% η αύξηση του ΑΕΠ το 2021

Ανάπτυξη 8,4% εμφάνισε η ελληνική οικονομία το 2021 σε σχέση με το 2020, έναντι αύξησης 8,3% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ.

Το ΑΕΠ σε σταθερές τιμές έτους 2015 και οι αντίστοιχοι ρυθμοί μεγέθυνσης

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 8,4% τελικά η ανάπτυξη του 2021-1

Αναλυτικά τα στοιχεία

Η τελική καταναλωτική δαπάνη του 2021 σε όρους όγκου παρουσίασε αύξηση κατά 4,9% σε σχέση με το έτος 2020, έναντι αύξησης 6,8% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση, τον Μάρτιο 2022.

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών του έτους 2021 σε όρους όγκου παρουσίασαν αύξηση κατά 17,7% σε σχέση με το έτος 2020, έναντι αύξησης 16,1% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών του έτους 2021 σε όρους όγκου παρουσίασαν αύξηση κατά 24,1% σε σχέση με το έτος 2020, έναντι αύξησης 21,9% που είχε ανακοινωθεί και στην πρώτη εκτίμηση.

Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) του έτους 2021 σε τρέχουσες τιμές παρουσίασε αύξηση κατά 9,8% σε σχέση με το έτος 2020, έναντι αύξησης 10,6% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση.

Η τελική καταναλωτική δαπάνη του έτους 2021 σε τρέχουσες τιμές παρουσίασε αύξηση κατά 6,1% σε σχέση με το έτος 2020, έναντι αύξησης κατά 7,6% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση.

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών του έτους 2021 σε τρέχουσες τιμές παρουσίασαν αύξηση κατά 34,5% σε σχέση με το έτος 2020, έναντι αύξησης κατά 35,6% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών του έτους 2021 σε τρέχουσες τιμές παρουσίασαν αύξηση κατά 40,3% σε σχέση με το έτος 2020, έναντι αύξησης κατά 40,5% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση.

Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία για το έτος 2021 αντανακλούν τις επιπτώσεις στο ΑΕΠ της πανδημίας COVID-19 και της σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων που τέθηκαν σε ισχύ. Για την κατάρτιση των εκτιμήσεων χρησιμοποιήθηκαν όλες οι βέλτιστες διαθέσιμες πηγές δεδομένων, σημειώνει χαρακτηριστικά η ΕΛΣΤΑΤ.