ΙΣΑ: Πέντε στρατηγικές προτεραιότητες για τη στήριξη της Δημόσιας Υγείας

Πέντε στρατηγικές προτεραιότητες για τη στήριξη της Δημόσιας Υγείας θέτει στη νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ).

Ειδικότερα, ζητάει να δοθούν κίνητρα στους γιατρούς, προκειμένου να συμμετέχουν στο σύστημα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, προσλήψεις στις δημόσιες δομές υγείας, αντιμετώπιση των ελλείψεων φαρμάκων, κατάργηση του Claw back και ενίσχυση των προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου.

Οι στρατηγικές προτεραιότητες που θέτει ο ΙΣΑ

1. Να ενισχυθεί το νέο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Να δοθούν κίνητρα στους γιατρούς να συμμετάσχουν στο σύστημα και να διασφαλιστεί επαρκής αριθμός προσωπικών ιατρών, για τους πολίτες σε όλη την Ελλάδα. Να ολοκληρωθεί ο ηλεκτρονικός φάκελος υγείας, για όλους τους ασθενείς.

2. Να ενισχυθούν οι δημόσιες δομές υγείας και το ΕΚΑΒ, με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Να δοθούν κίνητρα στο υγειονομικό προσωπικό να μπει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και να καλύψει τις άγονες θέσεις στην περιφέρεια. Να εκσυγχρονιστούν τεχνολογικά και να αναβαθμιστούν κτιριακά, οι δημόσιες δομές υγείας. Να καλυφθούν οι υγειονομικές ανάγκες των πολιτών σε όλη την Ελλάδα, με βάση τον Χάρτη υγείας.

3. Να αντιμετωπιστεί το παγκόσμιο πρόβλημα των ελλείψεων φαρμάκων και να διασφαλιστεί η επάρκεια της ελληνικής αγοράς.

4. Να καταργηθεί το άδικο μέτρο του Claw back που έχει οδηγήσει σε οικονομική ασφυξία τους φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και να διασφαλιστούν αξιοπρεπείς επαγγελματικές συνθήκες και οικονομικές απολαβές στους Έλληνες γιατρούς, προκειμένου να σταματήσει η μετανάστευση.

5. Να δοθεί περαιτέρω έμφαση στην πρόληψη και να ενισχυθούν το προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις επιστημονικές εταιρίες.

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης και το ΔΣ του Συλλόγου, συγχαίρουν την νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, τον υπουργό Μ Χρυσοχοΐδη, την αναπληρώτρια, Ε. Αγαπηδάκη και τους υφυπουργούς Μ. Θεμιστοκλέους και Δ. Βαρτζόπουλο και εύχονται «να επιτύχουν στο σημαντικό για την πατρίδα μας, έργο που έχουν αναλάβει. Ο ΙΣΑ θα παραμείνει σε αγαστή συνεργασία, με τη νέα πολιτική ηγεσία, συμβάλλοντας στην ευόδωση των προσπαθειών της, προς όφελος του ασθενή, του ιατρικού κόσμου και της δημόσιας υγείας».