Κλειστά όλα τα αμερικανικά δημόσια γραφεία στην Ελλάδα λόγω της Ημέρας Ανεξαρτησίας

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα Τρίτη 4 Ιουλίου η πρεσβεία των ΗΠΑ και το προξενικό τμήμα στηv Αθήvα, το γενικό πρoξεvείο στη Θεσσαλονίκη και όλα τα αμερικανικά δημόσια γραφεία στην Ελλάδα λόγω της αργίας της Ημέρας Ανεξαρτησίας που γιορτάζεται σήμερα.

Συγκεκριμένα, τιμάται η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας, η οποία επικυρώθηκε στις 4 Ιουλίου 1776, ιδρύοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.