Κλουκίνας – Λάππας: Κλείνει τα καταστήματα σε Αλβανία και Σερβία

Τη διακοπή λειτουργίας του μόνου καταστήματός της στην Αλβανία και των δύο καταστημάτων της στη Σερβία από τις αρχές του επόμενου έτους 2023 ανακοίνωσε η Ι. Κλουκίνας – Ι Λάππας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η απόφαση της διοίκησης οφείλεται κυρίως στις ασταθείς τρέχουσες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στις δύο παραπάνω βαλκανικές χώρες, στη μη ικανοποιητική πορεία των πωλήσεων σε αυτές μετά από την εμφάνιση της πανδημίας Covid-19 και τις συνέπειες που αυτή επέφερε στην οικονομία.