Κομισιόν: Εκκίνηση επίσημων διαδικασιών κατά του Χ – Τι θα διερευνήσουν οι ευρωπαϊκές Αρχές

Επίσημες διαδικασίες επί παραβάσει κινεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της πλατφόρμας Χ (πρώην Twitter). Ειδικότερα, η Κομισιόν έχει κινήσει επίσημες διαδικασίες για να αξιολογήσει εάν η πλατφόρμα X παραβίασε τον Νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA) σε τομείς που συνδέονται μεταξύ άλλων με τη διαχείριση κινδύνου, τη διαχείριση περιεχομένου και τη διαφάνεια της διαφήμισης.

Με βάση την προκαταρκτική έρευνα που έχει διεξαχθεί μέχρι στιγμής, συμπεριλαμβανομένων της ανάλυσης της έκθεσης αξιολόγησης κινδύνου που υποβλήθηκε από την πλατφόρμα τον Σεπτέμβριο, της έκθεσης διαφάνειας του Χ που δημοσιεύθηκε στις 3 Νοεμβρίου και των απαντήσεων από την πλευρά της πλατφόρμας σε επίσημο αίτημα για πληροφορίες, μεταξύ άλλων και σχετικά με τη διάδοση παράνομου περιεχομένου στο πλαίσιο των τρομοκρατικών επιθέσεων της Χαμάς κατά του Ισραήλ, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει επίσημες διαδικασίες επί παραβάσει κατά του Χ βάσει του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA). Επισημαίνεται ωστόσο ότι η απόφαση αυτή δεν προδικάζει την έκβασή της.

Οι εργασίες θα επικεντρωθούν στους εξής τομείς:

  • Τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του DSA σχετικά με την καταπολέμηση της διάδοσης παράνομου περιεχομένου στην Ε.Ε., ιδίως σε σχέση με την εκτίμηση κινδύνου και τα μέτρα μετριασμού που έλαβε η πλατφόρμα για την αντιμετώπιση της διάδοσης παράνομου περιεχομένου στην Ε.Ε..
  • Την αποτελεσματικότητα των μέτρων που λαμβάνονται για την καταπολέμηση της χειραγώγησης των πληροφοριών στην πλατφόρμα, ιδίως την αποτελεσματικότητα του λεγόμενου συστήματος «Κοινοτικών Σημειώσεων» (Community Notes) του X στην Ε.Ε. και την αποτελεσματικότητα των σχετικών πολιτικών που μετριάζουν τους κινδύνους για τον πολιτικό λόγο και τις εκλογικές διαδικασίες.
  • Τα μέτρα που έλαβε η πλατφόρμα για την αύξηση της διαφάνειάς της. Η έρευνα αφορά ύποπτες ελλείψεις στην παροχή πρόσβασης στους ερευνητές στα δημόσια προσβάσιμα δεδομένα του X.
  • Τον ύποπτο παραπλανητικό σχεδιασμό της διεπαφής χρήστη, ιδίως σε σχέση με ενδείξεις ελέγχου που συνδέονται με ορισμένα συνδρομητικά προϊόντα, τα λεγόμενα Blue checks.

Αυτές είναι οι πρώτες επίσημες διαδικασίες που δρομολόγησε η Επιτροπή για την επιβολή του πρώτου οριζόντιου πλαισίου σε επίπεδο Ε.Ε. για την ευθύνη των διαδικτυακών πλατφορμών, μόλις τρία χρόνια από την πρότασή της.

Η Κομισιόν θα συνεχίσει να συλλέγει αποδεικτικά στοιχεία, για παράδειγμα αποστέλλοντας πρόσθετες αιτήσεις για πληροφορίες, πραγματοποιώντας συνεντεύξεις ή επιθεωρήσεις.

Η έναρξη επίσημων διαδικασιών εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να λάβει περαιτέρω μέτρα επιβολής, όπως προσωρινά μέτρα και αποφάσεις μη συμμόρφωσης. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται επίσης να αποδεχθεί οποιαδήποτε δέσμευση που ανέλαβε το Χ για αποκατάσταση των θεμάτων που αποτελούν αντικείμενο της διαδικασίας.