Κομισιόν: Πρόταση για την παρακολούθηση και την καλύτερη προστασία των δασών

Nόμο για την παρακολούθηση των δασών με στόχο να υπάρχουν καλύτερα δεδομένα, βελτιωμένη ανθεκτικότητα και νέες οικονομικές ευκαιρίες προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συγκεκριμένα, η δημιουργία ολοκληρωμένης βάσης γνώσεων θα βοηθούσε στην ανταπόκρισή στις αυξανόμενες πιέσεις που δέχονται τα δάση και θα συνέδραμε στην ενίσχυση της ανθεκτικότητά τους. Όπως τονίζει η Επιτροπή, η καλύτερη παρακολούθηση θα καταστήσει δυνατή τη δράση για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των δασών στις διασυνοριακές απειλές των επιβλαβών οργανισμών, των ξηρασιών και των δασικών πυρκαγιών που επιδεινώνονται από την κλιματική αλλαγή, ενώ θα καταστήσει δυνατά νέα επιχειρηματικά μοντέλα.

«Τα ευρωπαϊκά δάση και οι δασοκόμοι μάς παρέχουν τις απαραίτητες υπηρεσίες, από την αποθήκευση άνθρακα και την πλούσια βιοποικιλότητα έως τα τρόφιμα, τα υλικά και τον χώρο για αναψυχή. Προκειμένου να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις την κατάλληλη στιγμή και να διασφαλιστεί ότι τα δάση παραμένουν υγιή και ανθεκτικά, οι δημόσιες Αρχές, οι ιδιοκτήτες δασών και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη χρειάζονται έγκαιρα και υψηλής ποιότητας δασικά δεδομένα» ανέφερε ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μάρος Σέφκοβιτς.

Το πλαίσιο παρακολούθησης θα καταστήσει δυνατή τη συλλογή και την ανταλλαγή έγκαιρων και συγκρίσιμων δασικών δεδομένων που λαμβάνονται μέσω συνδυασμού τεχνολογίας γεωσκόπησης και μετρήσεων εδάφους. Με βάση τις υφιστάμενες εθνικές προσπάθειες, το πλαίσιο θα προσφέρει δεδομένα και γνώσεις για τη λήψη αποφάσεων και την εφαρμογή της πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων πιο επικαιροποιημένων πληροφοριών σχετικά με τις φυσικές διαταραχές και τις δασικές καταστροφές σε όλα τα κράτη μέλη.

Το πλαίσιο θα συμβάλει στη δημιουργία ολοκληρωμένης διακυβέρνησης των δασών, εξασφαλίζοντας τη συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών και ενθαρρύνοντάς τα να καταρτίσουν μακροπρόθεσμα δασικά σχέδια, λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλες τις σχετικές διαστάσεις πολιτικής και την πολυλειτουργικότητα των δασών. Επίσης, αναμένεται να υπάρχουν οικονομικά οφέλη, καθώς θα στηριχτούν οι διαχειριστές δασών στην εμπορία των οικοσυστημικών υπηρεσιών τους, όπως οι απορροφήσεις άνθρακα, βάσει του πλαισίου πιστοποίησης της αφαίρεσης άνθρακα της Ε.Ε. Με βάση πιο αξιόπιστα και προσβάσιμα δεδομένα, οι διαχειριστές δασών και οι ιδιοκτήτες δασών θα είναι σε θέση να αναπτύξουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες που θα παρέχουν πρόσθετο εισόδημα, Ο νέος νόμος θα στηρίξει επίσης μια νέα αγορά για τους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένου μεγάλου αριθμού μικρομεσαίων επιχειρήσεων και καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο των ευρύτερων εργασιών της για τη δασική στρατηγική της ΕΕ.,. η Επιτροπή ενέκρινε επίσης πρόταση για επικαιροποιημένη δασική διακυβέρνηση της Ε.Ε., η οποία αποσκοπεί στη δημιουργία μιας ανανεωμένης, χωρίς αποκλεισμούς και διεπιστημονικής ομάδας εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών, αρμόδιας για όλα τα δασικά θέματα, η οποία θα αντικατοπτρίζει όλους τους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς στόχους της δασικής στρατηγικής της Ε.Ε.

Aπό την πλευρά του, ο επίτροπος για το Περιβάλλον, την Αλιεία και τους Ωκεανούς Βιργκίνιους Σινκεβίτσιους σημείωσε: «Καταστροφικά γεγονότα όπως πυρκαγιές, εστίες παρασίτων, ξηρασίες και καύσωνες επιδεινώνονται από την κλιματική αλλαγή και από την υπερεκμετάλλευση των δασικών πόρων… Για τρίτη συνεχή χρονιά, πρωτοφανείς πυρκαγιές προκαλούν μεγάλες περιβαλλοντικές και οικονομικές ζημιές στην Ε.Ε. και τραγικές απώλειες ζωών. Με αυτόν τον νέο κανονισμό, θέλουμε να βοηθήσουμε για να διασφαλιστεί ότι τα δάση δεν θα είναι θύματα ούτε θα φέρουν κακές ειδήσεις, αλλά θα αποτελούν μέρος της λύσης».

Η πρόταση εντάσσεται στο πλαίσιο των αυξανόμενων πιέσεων που ασκούνται στα δάση. Σύμφωνα με έκθεση της Επιτροπής, το 2022 κάηκαν σχεδόν 900.000 εκτάρια γης στην Ε.Ε. (9.000 στρέμματα), ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στο μέγεθος της Κορσικής.

Η πρόταση θα εξεταστεί τώρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.