ΚΡΙ ΚΡΙ: Στα 30,19 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη – Αύξηση 28,7% του τζίρου

Στα 176,67 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών της γαλακτοβιομηχανίας ΚΡΙ-ΚΡΙ στο εννεάμηνο 2023 έναντι 137,26 εκατ. ευρώ που ήταν στο αντίστοιχο διάστημα του 2022 σημειώνοντας αύξηση 28,7%.

Στο ίδιο διάστημα τα βασικά μεγέθη της κερδοφορίας για το εννεάμηνο διαμορφώθηκαν ως εξής:

  • τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε €62,74 εκ. έναντι €28,47 εκ. το εννεάμηνο 2022.
  • τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε €41,54 εκ. έναντι €11,18 εκ. το εννεάμηνο 2022.
  • τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €37,84 εκ., έναντι €7,44 εκ. το εννεάμηνο 2022 και
  • τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, ανήλθαν σε €30,19 εκ., έναντι €5,93 εκ. το εννεάμηνο 2022.

Στον κλάδο γιαουρτιού συνολικά οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά +34,8% σε αξία και +15,4% σε όγκο. Στις αγορές του εξωτερικού, οι πωλήσεις παρουσιάζουν ισχυρή διψήφια ανάπτυξη +39,5%, ξεπερνώντας τα €75,5 εκ. Σημαντική ώθηση υπάρχει από τις βασικές αγορές της Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και από άλλες χώρες όπως η Σουηδία, η Αυστρία και το Βέλγιο. Αναφορικά με τα μεγέθη κερδοφορίας, παρατηρείται ανάκαμψη των περιθωρίων στα φυσιολογικά τους επίπεδα. Το περιθώριο EBIT, βέβαια, βελτιώνεται σημαντικά λόγω της επίδρασης των οικονομιών κλίμακας, που επιφέρουν και μείωση του ποσοστού συμμετοχής των εξόδων διοίκησης και διάθεσης, τα οποία είναι, ως επί το πλείστον, σταθερού χαρακτήρα.

Πολύ ισχυρή ανάπτυξη εμφανίζουν οι πωλήσεις γιαουρτιού και στην εγχώρια αγορά. Συγκεκριμένα, παρουσιάζουν αύξηση +29,4%, ξεπερνώντας τα €60εκ. Παρά την τρέχουσα συγκυρία που επικρατεί με τις συνθήκες υψηλού πληθωρισμού, η συνολική αγορά παρουσιάζει θετική μεταβολή σε όγκο (+1,6%) και σε αξία (+12,0%) [στοιχεία Circana (πρώην IRI), Ιαν.-Σεπ. 2023]. Παράλληλα, συνεχίζεται η στροφή των καταναλωτών στα γιαούρτια ιδιωτικής ετικέτας, ως αποτέλεσμα των επιλογών τους για οικονομικότερα προϊόντα. Το μερίδιο αγοράς σε όγκο των γιαουρτιών ιδιωτικής ετικέτας έχει φτάσει το 35% (+3,4 ποσοστιαίες μονάδες) ασκώντας πίεση στα branded γιαούρτια αλλά συνολικά προκύπτει όφελος για την ΚΡΙ-ΚΡΙ, μιας και αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό για την εγχώρια αγορά γιαουρτιών ιδιωτικής ετικέτας. Αναφορικά με την κερδοφορία, το μικτό περιθώριο διαμορφώνεται σε 32,0%, και είναι χαμηλότερο από το αντίστοιχο του 2021. Αυτό είναι αποτέλεσμα των επιλογών της εταιρείας για απορρόφηση μέρους του επιπλέον κόστους που προέκυψε από την εκτίναξη στις τιμές πρώτων υλών, μεταφορών και ενέργειας. Βέβαια, οι οικονομίες κλίμακας που προέκυψαν στον κλάδο του γιαουρτιού οδήγησαν το περιθώριο EBIT σε υψηλό διψήφιο ποσοστό.

Στον κλάδο του παγωτού, στην εγχώρια αγορά, οι πωλήσεις μας εμφανίζουν μεταβολή +15,1%. Το μερίδιο αγοράς των παγωτών ΚΡΙ-ΚΡΙ αυξήθηκε κατά +0,5 ποσοστιαίες μονάδες σε όγκο (13,0%) και μειώθηκε κατά -0,3 ποσοστιαίες μονάδες σε αξία (14,0%) [στοιχεία NIELSEN, Ιάν.-Αύγ. 2023].

Στη φετινή χρονιά, με την ανάκαμψη των περιθωρίων κέρδους της στα φυσιολογικά τους επίπεδα του 2021, αλλά και σε έντονα πληθωριστική οικονομική συγκυρία, η Εταιρεία συνεχίζει τις πρωτοβουλίες στήριξης προς τους καταναλωτές, κτηνοτρόφους και εργαζόμενους.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Καταναλωτές: ενίσχυση του προϋπολογισμού για μειώσεις τιμών στα προϊόντα μέσω προωθητικών ενεργειών.
  • Κτηνοτρόφοι: έκτακτη καταβολή «πριμ συνεργασίας» συνολικού ύψους €500.000, ως ένδειξη αναγνώρισης της εμπιστοσύνης και της μεγάλης προσωπικής προσπάθειας που κατέβαλαν οι παραγωγοί για την απρόσκοπτη παροχή γάλακτος προς την Κρι Κρι.
  • Εργαζόμενοι: έκτακτη παροχή ενός επιπλέον μέσου μισθού σε όλους τους εργαζομένους της Εταιρείας, συνολικού ύψους €1.000.000.

Για το υπόλοιπο της χρήσης 2023, η διοίκηση της ΚΡΙ-ΚΡΙ εκτιμά ότι θα συνεχιστεί η ισχυρή ανάπτυξη των οικονομικών της μεγεθών. Έτσι, προχωρά και σε νέα αναπροσαρμογή των προβλέψεων της για τα ετήσια αποτελέσματα. Βάσει της αναθεωρημένης πρόβλεψης της Διοίκησης για το 2023, οι συνολικές πωλήσεις αναμένεται να ξεπεράσουν τα €210εκ., ενώ τα Κέρδη προ φόρων, τόκων (EBIT) να διαμορφωθούν στο εύρος €41-44εκ.