ΛΑΜΨΑ: Συμφωνία με Intracom για αύξηση της συμμετοχή της στη Regency

Η ΛΑΜΨΑ γνωστοποίησε τη συμφωνία με την Intracom Ventures του Σ. Κόκκαλη για την απόκτηση ποσοστού στην κυπριακή θυγατρική της που ελέγχει ποσοστό στη Regency Hellenic Investments, μητρική των Καζίνο στη Θεσσαλονίκη και στην Πάρνηθα. Συγκεκριμένα, η πλευρά Κόκκαλη θα κατέχει το 25% του ποσοστού που είχαν οι τράπεζες (33%) στη Regency.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.»  ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι προέβη σήμερα, κατόπιν σχετικών διαπραγματεύσεων, στην υπογραφή συμβάσεως μετόχων (shareholders agreement) με την εταιρεία «Intracom Ventures Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (100% θυγατρική της εισηγμένης εταιρείας «Intracom Holdings Α.Ε.») σχετικά με την εκ μέρους της τελευταίας είσοδο κατά ποσοστό 25% στην μέχρι σήμερα 100% Κυπριακή θυγατρική μας «Selene Enterprises Company Limited», δια της οποίας θα πραγματοποιηθεί η ήδη ανακοινωθείσα και εγκεκριμένη απόκτηση μειοψηφικής συμμετοχής στην εταιρεία Regency Hellenic Investments S.A. μέσω συνδυασμένης απόκτησης του ποσοστού μετοχών (33,91%) που κατέχουν στην ως άνω εταιρεία τα πιστωτικά ιδρύματα ALPHA BANK, EUROBANK και ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και του αντίστοιχου ποσοστού εκ του δανείου (Senior Facility Loan), που κατέχουν στην εταιρεία Regency Entertainment A.E. τα πιστωτικά ιδρύματα ALPHA BANK, EUROBANK και ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.

Η συμμετοχή της Intracom Ventures AE στην Selene Enterprises Company Limited θα υλοποιηθεί μέσω αυξήσεων κεφαλαίου, προκειμένου να καλύψει την αναλογία της (25%) στην εν γένει χρηματοδότηση της συναλλαγής, η δε συναφθείσα σύμβαση μετόχων μεταξύ της Εταιρείας μας και της «Intracom Ventures ΑΕ» ρυθμίζει καταλλήλως τις μετοχικές σχέσεις των μερών.

Υπενθυμίζεται ότι η ολοκλήρωση της εν γένει επένδυσης της Εταιρείας στην Regency Hellenic Investments A.E. τελεί υπό την αίρεση εγκρίσεως της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, τη λήψη τυχόν άλλων αναγκαίων κανονιστικών ή συμβατικών εγκρίσεων και την ταυτόχρονη  απόκτηση του αντίστοιχου τμήματος μετοχών και δανείων, που κατέχουν οι πωλήτριες τράπεζες κατά τα ως άνω.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει άμεσα το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε εξέλιξη.