ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική: Επαναξιολόγηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας – Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015

Η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική προχώρησε στην επαναξιολόγηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015, καθώς και το ISO 10002:2018, που αφορά στη διαχείριση παραπόνων και ικανοποίησης πελατών.

Η Εταιρία διαθέτει από το 2016 πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001, το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διασφάλιση της ποιότητας το οποίο συνδράμει στη σωστή λειτουργία μιας επιχείρησης, ώστε να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες με ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα οποία ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες του ασφαλισμένου.

H MINETTA Ασφαλιστική εναρμονισμένη με αυτήν τη φιλοσοφία, δίνει ιδιαίτερη έμφαση προχωρώντας διαρκώς στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών της προς τους ασφαλισμένους και τους συνεργάτες.