Μινωικές Γραμμές: Νέος CEO ανέλαβε ο Λουκάς Σιγάλας

Ο κ. Λουκάς Σιγάλας εξελέγη νέος διευθύνων σύμβουλος των Μινωϊκών Γραμμών και ανέλαβε τα καθήκοντά του από 1ης Ιουνίου 2022. Σημειώνεται ότι την Τρίτη 31 Μαΐου 2022, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας και συνεδρίασε και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας κατείχε έως τώρα ο Αντώνης Μανιαδάκης ο οποίος θα αποσυρθεί από τη θέση του.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των Μινωικών Γραμμών, Emanuele Grimaldi, και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευχαρίστησαν τον κ. Μανιαδάκη για τη δέσμευση και την αφοσίωσή του όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια στο τιμόνι της εταιρείας.