Μ. Σχοινάς: «Ναι σε μια Ευρώπη ανοιχτή στις επιχειρήσεις και σε αιτούντες εργασίας»

Mια σειρά από νέες πρωτοβουλίες στο πλαίσιο δέσμης για την κινητικότητα δεξιοτήτων και ταλέντων, προκειμένου να καταστήσει την Ε.Ε. πιο ελκυστική για τα ταλέντα εκτός αυτής και να διευκολύνει την κινητικότητα εντός της, παρουσίασε σήμερα Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ουσιαστικά πρόκειται για μία «δεξαμενή ταλέντων» από την οποία θα μπορούν τα κράτη-μέλη να αντλούν «εργατικό δυναμικό» από τρίτες χώρες με βάση τις ανάγκες που έχουν και τις προσφερόμενες «δεξιότητες» κάθε ενδιαφερόμενου.

Όπως αναφέρει η Επιτροπή, η κλίμακα των προκλήσεων δεξιοτήτων που αντιμετωπίζει η Ε.Ε. σημαίνει ότι πρέπει να ληφθούν όλα τα διαθέσιμα μέτρα πολιτικής. Ήδη οι υπήκοοι τρίτων χωρών συμβάλλουν θεμελιωδώς στην αγορά εργασίας και την οικονομία της Ε.Ε.

Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς σημείωσε: «Με κορυφαίες δεξιότητες παγκοσμίως, η μελλοντική ανταγωνιστικότητα της Ε.Ε. θα καθοριστεί από την ικανότητα των επιχειρήσεών μας να στελεχωθούν… Η προσπάθειά μας να καλύψουμε τα κενά της αγοράς εργασίας πρέπει να ξεκινήσει από το “σπίτι”, με ισχυρά μέτρα για τη στήριξη του εγχώριου εργατικού δυναμικού. Αλλά η μετανάστευση εργατικού δυναμικού μπορεί να είναι ένα σημαντικό συμπληρωματικό μέσο για την κάλυψη των επίμονων κενών. Το νέο EU Talent Pool θα αλλάξει το παιχνίδι: πρόκειται για την πρώτη πλατφόρμα σε όλη την Ε.Ε. που θα συνδέει εργοδότες στην Ε.Ε. απευθείας με άτομα που αναζητούν εργασία όλων των επιπέδων δεξιοτήτων, σε όλο τον κόσμο». Επιπροσθέτως τόνισε ότι η Ευρώπη δεν είναι φρούριο, αλλά πρόκειται για μια Ευρώπη ανοιχτή στις επιχειρήσεις, καθώς επίσης και ότι υπάρχουν δημαγωγοί οι οποίοι κάνουν λόγο για «θαυματουργές λύσεις στο μεταναστευτικό», ωστόσο η Ε.Ε. δείχνει τον δρόμο για «καλές λύσεις» που μπορούν να οδηγήσουν σε πιο «συνεκτικές κοινωνίες».

Οι ακόλουθες πρωτοβουλίες θα στηρίξουν τα κράτη μέλη στον παγκόσμιο αγώνα ταλέντων:

EU Talent Pool – Διευκολύνει τις προσλήψεις από χώρες εκτός Ε.Ε.

Η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία μιας δεξαμενής ταλέντων της Ε.Ε. για τη διευκόλυνση της πρόσληψης ατόμων που αναζητούν εργασία από χώρες εκτός Ε.Ε. σε επαγγέλματα με έλλειψη σε ολόκληρη την Ε.Ε. Είναι ένα καινοτόμο μέτρο, η πρώτη πλατφόρμα της Ε.Ε. αυτού του τύπου, που καθιστά τις διεθνείς προσλήψεις ευκολότερες και ταχύτερες, για να βοηθήσει τους εργοδότες να αποκτήσουν πρόσβαση σε μια ευρύτερη δεξαμενή δεξιοτήτων και ταλέντων. Η συμμετοχή στο EU Talent Pool θα είναι εθελοντική για τα κράτη-μέλη, τα οποία θα υποστηρίξουν τη διαχείριση της πλατφόρμας. Θα παρέχει επίσης πληροφορίες για τις διαδικασίες πρόσληψης και μετανάστευσης στα κράτη μέλη και περιλαμβάνει ισχυρές διασφαλίσεις για δίκαιες συνθήκες πρόσληψης και εργασίας.

Το EU Talent Pool θα υποστηρίξει επιπρόσθετα την υλοποίηση των Συμπράξεων Ταλέντου. Πρόκειται για εταιρικές σχέσεις με χώρες εκτός Ε.Ε., που παρέχουν κινητικότητα για εργασία ή κατάρτιση. Τα άτομα που αναζητούν εργασία και έχουν αναπτύξει τις δεξιότητές τους στο πλαίσιο μιας Συνεργασίας Ταλέντου θα λάβουν μια κάρτα Talent Partnership, ορατή στους συμμετέχοντες εργοδότες, η οποία θα πιστοποιεί τα προσόντα τους. Οι ευκαιρίες για νόμιμη μετανάστευση αναμένεται να αποθαρρύνουν την παράτυπη μετανάστευση και πρέπει να συμβαδίζουν με την ενισχυμένη συνεργασία για τη συνεργασία επανεισδοχής.

Η επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Ίλβα Γιόχανσον τόνισε: «Η βελτίωση των νομικών οδών αποτελεί ουσιαστικό μέρος της συνολικής προσέγγισης της Ε.Ε. για τη μετανάστευση που ορίζεται στο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Διευκολύνοντας τις διεθνείς προσλήψεις, το EU Talent Pool θα επιτρέψει σε άτομα που αναζητούν εργασία από χώρες εκτός Ε.Ε. να βρουν δουλειά στην Ε.Ε. και ταυτόχρονα θα βοηθήσει τους εργοδότες της Ε.Ε. να βρουν το ταλέντο και τις δεξιότητες που χρειάζονται».

Ευκολότερη και ταχύτερη αναγνώριση των προσόντων που αποκτώνται σε τρίτες χώρες

Η διευκόλυνση της αναγνώρισης των προσόντων και της επικύρωσης των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν σε χώρες εκτός Ε.Ε. είναι βασικός παράγοντας για τους εργοδότες που αναζητούν ειδικευμένους εργαζομένους και για τους υπηκόους τρίτων χωρών που αναζητούν πρόσβαση στην αγορά εργασίας της Ε.Ε., καθώς και την ένταξή τους στις κοινωνίες υποδοχής.

Η Επιτροπή συνιστά μια σειρά μέτρων για την απλούστευση και την επιτάχυνση της αναγνώρισης των δεξιοτήτων και των προσόντων των υπηκόων τρίτων χωρών. Αυτά τα μέτρα θα εκσυγχρονίσουν το τρέχον σύστημα αναγνώρισης της Ε.Ε. και θα το φέρουν πιο κοντά στο σύστημα που έχει καθιερωθεί για τους υπηκόους της Ε.Ε. που μετακινούνται σε άλλο κράτος μέλος.

Στόχος είναι να αναπτυχθεί η ικανότητα των εθνικών Αρχών αναγνώρισης να απλοποιούν και να επισπεύδουν τις διαδικασίες βελτιώνοντας τη συγκρισιμότητα των προσόντων τρίτων χωρών και τον τρόπο αξιολόγησης των δεξιοτήτων των ατόμων που αναζητούν εργασία. Αυτό θα επιτρέψει τη λήψη αποφάσεων αναγνώρισης γρήγορα και με σιγουριά για την κάλυψη των κενών θέσεων σε επαγγέλματα με έλλειψη στην Ε.Ε., ιδίως σε νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα προτεραιότητας.

Να γίνει η μαθησιακή κινητικότητα ευκαιρία για όλους

Η προτεινόμενη σύσταση του Συμβουλίου «Η Ευρώπη σε κίνηση – ευκαιρίες μαθησιακής κινητικότητας για όλους» αποσκοπεί στην ενίσχυση της κινητικότητας σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Καλεί τα κράτη-μέλη να καταστήσουν τη μαθησιακή κινητικότητα εντός της Ε.Ε. αναπόσπαστο μέρος όλων των οδών εκπαίδευσης και κατάρτισης, από τη σχολική εκπαίδευση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, ιδίως τη μαθητεία, έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων και τις ανταλλαγές νέων.

Η Επιτροπή προτείνει να τεθούν νέοι φιλόδοξοι στόχοι για το 2030: αύξηση του μεριδίου της εμπειρίας κινητικότητας σε τουλάχιστον 25% για αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τουλάχιστον 20% για μαθητές με λιγότερες ευκαιρίες και τουλάχιστον 15% για εκπαιδευόμενους. Η πρόταση προωθεί επίσης την ελκυστικότητα της ΕΕ ως προορισμού μάθησης για ταλέντα από τρίτες χώρες, σύμφωνα με τη γεωπολιτική διάσταση του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης. Βασίζεται στις συγκεκριμένες συστάσεις που διατυπώθηκαν από την ειδική Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών. Η πρόταση περιλαμβάνει δέσμευση της Επιτροπής να παρακολουθεί και να υποστηρίζει τα κράτη μέλη στην ανάπτυξη εθνικών σχεδίων δράσης για τη συγκεκριμένη υλοποίηση των στόχων.