Ομολογιακό 5 εκατ. ευρώ υπέγραψε η ΕΛΤΟΝ – Καλύφθηκε από την Εθνική Τράπεζα

Η Διοίκηση της Εταιρείας «ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε συνέχεια της από 08/06/2023 σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, ανακοινώνει ότι την Τρίτη 27/06/2023 υπογράφηκε εξαετές , διμερές κοινό ομολογιακό δάνειο κατά την έννοια του άρθρου 69 του Ν.4548/2018, συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) ΕΥΡΩ Πέντε Εκατομμυρίων (5.000.000,00) («Ομολογιακό Δάνειο»), με κάλυψη αυτού από την Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.».

Διαχειριστής πληρωμών και Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων ορίσθηκε η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.».

Το προϊόν του εν λόγω μη εμπραγμάτως ασφαλισμένου Κοινού Ομολογιακού Δανείου θα χρησιμοποιηθεί από την Εταιρεία για την αναπλήρωση της ρευστότητάς της μετά από την αγορά εδαφικής έκτασης στη Δημοτική ενότητα Οινοφύτων του Νομού Βοιωτίας από ίδια διαθέσιμα (σχετική ανακοίνωση Εταιρείας στις 24.2.2023).