ΟΣΕ: Αυξάνεται η ετήσια χρηματοδότηση από 45 εκατ. ευρώ σε 75 εκατ. ευρώ

Συμβατική συμφωνία, η οποία προβλέπει την ουσιαστική αύξηση της ετήσιας χρηματοδότησης του ΟΣΕ από 45 εκατ. ευρώ σε 75 εκατ. ευρώ, προκειμένου να εξασφαλισθούν οι αναγκαίοι πόροι για τη συντήρηση και εύρυθμη λειτουργία του δικτύου, υπεγράφη ανάμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο και τον Διαχειριστή Σιδηροδρομικής Υποδομής (ΟΣΕ).

Η ενίσχυση της κρατικής χρηματοδότησης προς τον ΟΣΕ σηματοδοτεί την ευκαιρία ουσιαστικής αναβάθμισης και αναπτυξιακής ώθησης των σιδηροδρομικών υποδομών στη χώρα μας, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Παράλληλα, θέτει την υποχρέωση τήρησης ενός αποτελεσματικού και λειτουργικού πλέγματος εποπτείας, λογοδοσίας, μετρήσιμων αποτελεσμάτων του ΟΣΕ, διασφαλίζοντας έτσι τις ασφαλείς και αξιόπιστες σιδηροδρομικές υπηρεσίες.

Στην ίδια κατεύθυνση, με επιστολή του προς την εταιρεία, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας επεσήμανε τη σημασία άμεσης εφαρμογής εκ μέρους της, των προβλέψεων περί εταιρικής διακυβέρνησης των ανωνύμων εταιρειών του Δημοσίου, οι οποίες, μεταξύ άλλων, προβλέπουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις περί κατάρτισης στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου, καθώς επίσης και περί άσκησης εσωτερικού ελέγχου.