Σε δημόσια διαβούλευση το ν/σ του υπουργείο Εργασίας – Τι προβλέπει για επαγγελματική ασφάλιση και συνταξιούχους

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας με τίτλο: «Αναμόρφωση επαγγελματικής ασφάλισης, εξορθολογισμός ασφαλιστικής νομοθεσίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, σύστημα διορισμού και προσλήψεων των εκπαιδευτικών της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης και λοιπές διατάξεις».

Το σχέδιο νόμου θα παραμείνει σε δημόσια διαβούλευση έως και την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023 και χωρίζεται σε τρία μέρη:

Α’ μέρος: Αναμόρφωση επαγγελματικής ασφάλισης και ταμείων συμπληρωματικών παροχών

Β’ μέρος: Εξορθολογισμός ασφαλιστικής νομοθεσίας

Γ’ μέρος: Σύστημα διορισμού και προσλήψεων των εκπαιδευτικών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Δ.ΥΠ.Α..

Αναλυτικότερα, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει τη συνολική αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την επαγγελματική ασφάλιση και την εποπτεία των ταμείων που παρέχουν συμπληρωματικές συνταξιοδοτικές παροχές, με στόχο την ανάπτυξη και τη θωράκιση του θεσμού της συνταξιοδοτικής αποταμίευσης και την ενίσχυση του εισοδήματος των μελλοντικών συνταξιούχων.

Επιπλέον, εισάγονται ρυθμίσεις για τον εξορθολογισμό της ασφαλιστικής νομοθεσίας και την αντιμετώπιση επιμέρους ζητημάτων κοινωνικοασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού ενδιαφέροντος, όπως είναι η απασχόληση συνταξιούχων, καθώς καταργείται η περικοπή του 30% επί των συντάξεων, η συνταξιοδότηση με οφειλές άνω των 20.000 ευρώ προς τον e-ΕΦΚΑ, η επέκταση του επιδόματος μητρότητας σε αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες, η καταβολή του επιδόματος προσωπικής διαφοράς, η ταχύτερη απονομή επικουρικών συντάξεων κ.ά.

Τέλος, εισάγονται διατάξεις που αφορούν τη ΔΥΠΑ, με στόχο την όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών της προς όφελος των ανέργων και των ωφελούμενων.

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε σχετικά: «Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής για το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, που μπήκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση, καθώς περιλαμβάνει σημαντικές διατάξεις που βοηθούν πολύ τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους. Ανάμεσα στις βασικές αλλαγές που επιδιώκουμε είναι η ταχύτερη απονομή των επικουρικών συντάξεων, η άρση της περικοπής του 30% της σύνταξης στους εργαζόμενους συνταξιούχους, η επέκταση του επιδόματος μητρότητας στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους αγρότες, και η δυνατότητα απονομής σύνταξης σε όσους έχουν οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία. Είμαι σίγουρος ότι οι αλλαγές αυτές θα επηρεάσουν προς το καλύτερο την καθημερινότητα των συμπολιτών μας, πράγμα που για εμάς είναι πάντα η βασική μας προτεραιότητα».

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Πάνος Τσακλόγλου σημείωσε: «Σήμερα μπήκε σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, το οποίο εντάσσεται οργανικά στο συνολικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της κυβέρνησης και αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά στη μεταρρύθμιση της επαγγελματικής ασφάλισης και αποσκοπεί στην ενίσχυση του εισοδήματος των μελλοντικών συνταξιούχων με συμπληρωματική παροχή και την καλλιέργεια κουλτούρας συνταξιοδοτικής αποταμίευσης στους ασφαλισμένους προς όφελος των ιδίων και συνολικά της εθνικής οικονομίας. Το δεύτερο μέρος περιέχει διατάξεις που αποσκοπούν στον εξορθολογισμό της ασφαλιστικής νομοθεσίας και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου συνταξιούχων και ασφαλισμένων. Ενδεικτικά αναφέρω τις διατάξεις για την απασχόληση συνταξιούχων, την επέκταση του επιδόματος μητρότητας σε αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες, την ενιαιοποίηση κανόνων παροχής επικουρικών συντάξεων, την επέκταση της δυνατότητας παροχής σύνταξης σε ασφαλισμένους με χρέη και πολλά άλλα. Τέλος, το τρίτο μέρος περιέχει διατάξεις που βελτιώνουν τη λειτουργία της ΔΥΠΑ, προωθούν την απασχόληση και οδηγούν σε βελτίωση του βιοτικού επιπέδου ανέργων συμπολιτών μας».

Ο γενικός γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νίκος Μηλαπίδης υπογράμμισε: «Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με τη νέα νομοθετική πρωτοβουλία του, προχωρά στον εκσυγχρονισμό του κανονιστικού πλαισίου για την επαγγελματική ασφάλιση και την εποπτεία των ταμείων που παρέχουν συμπληρωματικές συνταξιοδοτικές παροχές. Παράλληλα, σε συνέχεια της προσπάθειας εξορθολογισμού της ασφαλιστικής νομοθεσίας, εισάγονται νέες ρυθμίσεις που αναμορφώνουν το ασφαλιστικό status των πολιτών και εξορθολογίζουν πάγιες πρακτικές του e- ΕΦΚΑ, ώστε να ανταποκρίνονται στα νέα κοινωνικά, οικονομικά και δημογραφικά δεδομένα της χώρας».