Τέρνα Ενεργειακή: Ο Ανέστης Μπακιρτζής αναλαμβάνει υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «Τέρνα Ενεργειακή» ορίζει ως Υπεύθυνο Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων τον κ. Ανέστη Μπακιρτζή σε αντικατάσταση του κ. Γεωργίου Κούφιου.

Ως ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων του ορίζεται η 1η Ιουλίου 2023.

Η ανακοίνωση

«Η «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το Επενδυτικό Κοινό ότι σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 2023 ορίζει Υπεύθυνο Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων τον κ. Ανέστη Μπακιρτζή σε αντικατάσταση του κ. Γεωργίου Κούφιου. Ως ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων του ορίζεται η 1η
Ιουλίου 2023.

Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας».