Ταχύτερη και αποτελεσματικότερη απονομή πειθαρχικής δικαιοσύνης στο Δημόσιο με την εφαρμογή e-Peitharxika

Ταχύτερη και αποτελεσματικότερη απονομή πειθαρχικής δικαιοσύνης στο Δημόσιο υπόσχεται η εφαρμογή e-Peitharxika, που τέθηκε σε λειτουργία σήμερα Πέμπτη σε ειδική εκδήλωση στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας παρουσία της υπουργού Εσωτερικών Νίκης Κεραμέως, της υφυπουργού Βιβής Χαραλαμπογιάννη, της αναπληρώτριας διοικήτριας της ΕΑΔ Αλεξάνδρας Ρογκάκου και του γενικού γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης Δημήτρη Κιρμικίρογλου.

Η εφαρμογή e-Peitharxika αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για την ενίσχυση της διαφάνειας και της δημόσιας λογοδοσίας, αφού μέσω αυτής παρέχεται η δυνατότητα εποπτείας και παρακολούθησης της πορείας της πειθαρχικής διαδικασίας καθώς και της έκβασης των πειθαρχικών υποθέσεων στο Δημόσιο, με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη απονομή της πειθαρχικής δικαιοσύνης.

Μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-Peitharxika γίνεται δυνατή η συστηματική παρακολούθηση από ένα μοναδικό σημείο της πειθαρχικής διαδικασίας και της έκβασης των υποθέσεων, ενώπιον μονομελών πειθαρχικών οργάνων και πειθαρχικών συμβουλίων, σε όλα τα στάδια. Παράλληλα, εξασφαλίζεται η πλήρης και ομοιόμορφη εφαρμογή του πειθαρχικού δικαίου, ενώ δίνεται η δυνατότητα ανάλυσης δεδομένων και διασταύρωσης στοιχείων για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.

Με τη χρήση της εφαρμογής, γίνονται γνωστοί τόσο ο αριθμός όσο και ο χρόνος ολοκλήρωσης των προκαταρκτικών εξετάσεων και των Ένορκων Διοικητικών Εξετάσεων που διενεργούνται καθώς και η έκβασή τους, ενώ συγκεντρώνονται στοιχεία αναφορικά με τα συνήθη πειθαρχικά παραπτώματα, τις ποινές που επιβάλλονται, τη συγκριτική αντιμετώπιση των πειθαρχικών υποθέσεων, τη διαπίστωση τυχόν περιστατικών «παραβατικότητας» στις υπηρεσίες, την εκτέλεση των πειθαρχικών αποφάσεων/ποινών, τις περιπτώσεις παραγραφών και τα αίτια αυτών, τις υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των Πειθαρχικών Συμβουλίων, τον χρόνο εκδίκασής τους και τους λόγους καθυστέρησης.