Τα πρώτα μηνύματα από το τρίτο τρίμηνο των ελληνικών τραπεζών και πως “διάβασε” η JP Morgan τα αποτελέσματα της Alpha Bank

Με τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου των ελληνικών τράπεζων να έχουν ξεκινήσει και να ολοκληρώνονται αυτή την εβδομάδα, οι HSBC, Deutsche Bank και Citigroup δίνουν τις πρώτες τους αξιολογήσεις και εκτιμήσεις για την πορεία του κλάδου.

Η HSBC προχώρησε σε αλλαγή των τιμών-στόχων που έδινε για τις τέσσερις συστημικές διατηρώντας τη σύσταση buy και εκτιμώντας πως συνολικά ο κλάδος θα έχει ένα ισχυρό σετ αποτελεσμάτων.

Η Deutsche Bank από την πλευρά της σχολιάζει τα αποτελέσματα της Alpha Bank δίνοντας σύσταση buy και τιμή-στόχο τα 1,55 ευρώ.

Η D.B πιστεύει πως η τράπεζα βρίσκεται σε τροχιά σημαντικής ανάκαμψης της κερδοφορίας για το 2022 και το 2023, ενώ οι τελικές προσπάθειες καθαρισμού των NPEs καθώς και η ευαισθησία στα επιτόκια να αποτελέσουν την κύρια πρόκληση για την Alpha Bank.

Από την πλευρά της η Citi διατηρεί τη σύσταση neutral για την Alpha Bank με τιμή-στόχο το 1,09 ευρώ, βλέποντας περιθώρια ανόδου της τάξης του 12,1%

Τα σχόλια της διοίκησης σχετικά με τις αναμενόμενες τάσεις στην ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων το 2023 ήταν καθησυχαστικά, δεν αναμένει ότι το κόστος κινδύνου το 2023 θα είναι ουσιωδώς διαφορετικό από το 2022, κάτι που σημαίνει ότι οι εκτιμήσεις του consensus μπορεί να καταλήξουν να είναι πολύ συντηρητικές.

**************

Ένα πολύ σταθερό σύνολο αποτελεσμάτων με ισχυρή βελτίωση της ανώτατης γραμμής και υψηλή ανάπτυξη δανείων, ενώ σημαντικά ήταν τα οφέλη στα επιτοκιακά έσοδα, τη συνεχή συγκράτηση του κόστους και τα ευνοϊκά υποκείμενα κόστη κινδύνου.

Αυτή είναι η εικόνα που έδωσε η Alpha Bank με τα αποτελέσματά της, σύμφωνα με την JP Morgan, η οποία διατηρεί τη σύσταση Overweight, ήτοι για αποδόσεις καλύτερες από αυτές της αγοράς, με τιμή στόχο στα 1,40 ευρώ.

Κατά την άποψη της JP Morgan, η πιο ενθαρρυντική εξέλιξη είναι η τριμηνιαία βελτίωση του NII κατά 12% (πάνω από τη συναίνεση/JPM), καθώς και η τριμηνιαία αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων κατά 3%.