Τιτάν: Το Ίδρυμα Π. & Αλ. Κανελλοπούλου προσχώρησε στην υφιστάμενη σύμπραξη μετόχων – Δεν τίθεται θέμα δημόσιας πρότασης

Η Titan Cement International SA (εισηγμένη στα χρηματιστήρια Euronext Brussels, Χρηματιστήριο Αθηνών και Euronext Paris, με το σύμβολο «TITC») ανακοινώνει ότι έλαβε γνωστοποίηση διαφάνειας με ημερομηνία 21 Δεκεμβρίου 2023, στην οποία αναφέρεται ότι στις 19 Δεκεμβρίου 2023, το Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου προσχώρησε με όλες τις μετοχές του, 8.076.016 συνολικά, στην υφιστάμενη σύμπραξη συντονισμένων ενεργειών που είχε θεσπιστεί από τους υπόλοιπους μετόχους.

Ως αποτέλεσμα της προσχώρησης το ποσοστό που κατέχουν τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα υπερέβη το όριο του 45% και ανέρχεται σε 49,24%.

Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη κίνηση δεν δημιουργεί θέμα δημόσιας πρότασης καθώς εκτός των άλλων η εταιρεία ακολουθεί το βελγικό δίκαιο.

Κατόπιν της ανωτέρω κίνησης τα Πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα είναι:

  • Trust Neptune, με εμπιστευματοδόχο/ωφελούμενο τον Λεωνίδα Κανελλόπουλο
  • Λεωνίδας Κανελλόπουλος
  • Delta Trust, με εμπιστευματοδόχο/ωφελούμενο τον Δημήτρη Παπαλεξόπουλο
  • Δημήτρης Παπαλεξόπουλος
  • Alpha Trust, με εμπιστευματοδόχο/ωφελούμενο την Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου
  • Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου
  • Lamda Trust, με εμπιστευματοδόχο/ωφελούμενο φυσικό πρόσωπο
  • Διάφορα φυσικά πρόσωπα
  • ΕΔΥΒΕΜ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, Ανδρέα Ζάκου 12 & Μιχαήλ Παρίδη, κτίριο MC, 2404 ΄Εγκωμη, Λευκωσία, Κύπρος
  • Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, Θεωρίας 12, 10555, Αθήνα, Ελλάδα