ΤτΕ: Δάνεια 71,2 δισ. ευρώ στα χέρια των servicers

Στα 71,186 δισ. ευρώ αυξήθηκε η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων, στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2023, από 71,161 δισ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου.

Δάνεια προς επιχειρήσεις

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση επιχειρηματικών δανείων αυξήθηκε σε 23,953 δισ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2023, από 23,921 δισ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Αναλυτικότερα, η ονομαστική αξία των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) αυξήθηκε κατά 34 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 23,890 δισ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2023. Από τα υπό διαχείριση δάνεια προς τις ΜΧΕ, ποσό 12,207 δισ. ευρώ αφορά δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

ΤτΕ: Δάνεια 71,2 δισ. ευρώ στα χέρια των servicers-1

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα  μειώθηκε κατά 2 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 63 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2023.

Δάνεια προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις

ΤτΕ: Δάνεια 71,2 δισ. ευρώ στα χέρια των servicers-2

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 12 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 9,593 δισ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2023. 

Δάνεια προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα 

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα μειώθηκε κατά 20 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 37,640 δισ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2023. Αναλυτικότερα, τα υπό διαχείριση καταναλωτικά δάνεια παρουσίασαν μείωση κατά 37 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 15,813 δισ. ευρώ. Τα υπό διαχείριση στεγαστικά δάνεια παρουσίασαν αύξηση κατά 18 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 21,528 δισ. ευρώ.