ΤτΕ: Νέα άνοδος σε τιμές και ενοίκια καταστημάτων και γραφείων – Πώς διαμορφώνονται

Κατά 2,8% αυξήθηκαν οι τιμές των γραφείων υψηλών προδιαγραφών για το σύνολο της χώρας το α΄ εξάμηνο του 2023, ενώ τα ενοίκια των γραφείων σημείωσαν αύξηση 3,8% σε σχέση με το β΄ εξάμηνο του 2022.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το α΄ εξάμηνο του 2023, ο ρυθμός μεταβολής των τιμών καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών για το σύνολο της χώρας διαμορφώθηκε στο 4,2% και των μισθωμάτων καταστημάτων στο 3,9% σε σχέση με το β΄ εξάμηνο του 2022.

1. Δείκτες γραφείων

Με βάση τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία, το α΄ εξάμηνο του 2023 οι ονομαστικές τιμές γραφειακών χώρων υψηλών προδιαγραφών αυξήθηκαν κατά 2,8% για το σύνολο της χώρας σε σχέση με το β΄ εξάμηνο του 2022. Κατά την ίδια περίοδο, οι ονομαστικές τιμές γραφειακών χώρων υψηλών προδιαγραφών αυξήθηκαν κατά 1,8% στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, υποχώρησαν κατά 0,4% στη Θεσσαλονίκη και αυξήθηκαν κατά 4,9% στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το 2022 ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των ονομαστικών τιμών γραφείων υψηλών προδιαγραφών για το σύνολο της χώρας διαμορφώθηκε στο 3,5%. Ο αντίστοιχος ετήσιος ρυθμός μεταβολής για την Αθήνα ήταν 5,9%, για τη Θεσσαλονίκη 5,7%, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα οι τιμές παρέμειναν αμετάβλητες.

Το α΄ εξάμηνο του 2023, τα μισθώματα των γραφείων για το σύνολο της χώρας αυξήθηκαν κατά 3,8% σε σχέση με το β΄ εξάμηνο του 2022 (προσωρινά στοιχεία). Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, τα μισθώματα των γραφείων αυξήθηκαν κατά 1,7% το α΄ εξάμηνο του 2022 και 1,8% το β΄ εξάμηνο του 2022, σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο. Για το σύνολο του 2022, τα μισθώματα των γραφείων αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 2,9%.

2. Δείκτες καταστημάτων

Με βάση τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία, το α΄ εξάμηνο του 2023 οι ονομαστικές τιμές καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών για το σύνολο της χώρας αυξήθηκαν κατά 4,2% σε σχέση με το β΄ εξάμηνο του 2022. Κατά την ίδια περίοδο, οι ονομαστικές τιμές καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών αυξήθηκαν κατά 4,9% στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, 4,2% στη Θεσσαλονίκη και 2,9% στην υπόλοιπη Ελλάδα, σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο.

Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το 2022 ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των ονομαστικών τιμών καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών διαμορφώθηκε στο 6,1% για το σύνολο της χώρας, ενώ οι αντίστοιχοι ρυθμοί αύξησης των τιμών ήταν 8,5% για την Αθήνα, 6,3% για τη Θεσσαλονίκη και 2,1% για την υπόλοιπη Ελλάδα.

Κατά το α΄ εξάμηνο του 2023, τα μισθώματα των καταστημάτων για το σύνολο της χώρας αυξήθηκαν κατά 3,9% σε σχέση με το β΄ εξάμηνο του 2022 (προσωρινά στοιχεία). Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, τα μισθώματα καταστημάτων αυξήθηκαν κατά 2,8% το α΄ εξάμηνο του 2022 και κατά 1,7% το β΄ εξάμηνο του 2022, σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο. Για το σύνολο του 2022 τα μισθώματα των καταστημάτων αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 4,4%.