Ψήφος εμπιστοσύνης της Deutsche Bank στην Alpha Bank: Σύσταση “buy” και το μεγαλύτερο upside μεταξύ των ελληνικών τραπεζών

Έκθεση για τις ελληνικές τράπεζες δημοσίευσε η Deutsche Βank, στην οποία διατυπώνει τις εκτιμήσεις της αναφορικά με τη δυναμική του εγχώριου τραπεζικού κλάδου «να επωφεληθεί περισσότερο σε σχέση με τις Ευρωπαϊκές τράπεζες, από την μεγαλύτερη της αναμενόμενης αύξησης των επιτοκίων της ΕΚΤ». Για το 2023, ο οίκος αυξάνει τις εκτιμήσεις του για το καθαρό έσοδο τόκων (NII) κατά περίπου 15% με πιθανότητα περαιτέρω ανόδου «εάν η ΕΚΤ συνεχίσει την ‘επιθετική’ της πολιτική στην αύξηση των επιτοκίων».

Ειδικότερα, για τη μετοχή της Alpha Bank, οι αναλυτές του οίκου αυξάνουν την τιμή-στόχο σε Ευρώ 1,55 – από Ευρώ 1,45 προγενέστερα, και διατηρούν τη σύσταση αγοράς (buy), με το περιθώριο ανόδου (upside) να διαμορφώνεται στο 87%, αποτελώντας το μεγαλύτερο μεταξύ των ελληνικών τραπεζών. «Η μετοχή της Alpha Bank δείχνει να είναι η πιο ισορροπημένη βάσει της αναλογίας κινδύνου-απόδοσης», σημειώνεται στην έκθεση χαρακτηριστικά.

«Το β’ τρίμηνο 2022 είδαμε ενίσχυση στο καθαρό έσοδο τόκων η οποία αναμένουμε να ενισχυθεί περαιτέρω, βάσει και της σημαντικής πιστωτικής επέκτασης. Η πρόβλεψή μας για το καθαρό έσοδο τόκων αγγίζει τα Ευρώ 1,4 δισ. μέχρι το 2023, αντί του 2024 που ήταν η αρχική εκτίμηση. Παράλληλα αναμένουμε Απόδοση Ενσώματης Καθαρής Θέσης (RοTE) της τάξεως του 10% μέχρι το 2024 και ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσης πάνω από 13% το 2023%, και σίγουρα πάνω από 14% μέχρι το 2024, γεγονός που θα επιτρέψει την επαναδιανομή μερισμάτων για αυτά τα δύο έτη», σημειώνει για την Alpha Bank ο γερμανικός οίκος.