Ψήφος εμπιστοσύνης στην Παγκρήτια Τράπεζα από τα επιμελητήρια της Κρήτης

Ψήφο εμπιστοσύνης στην Παγκρήτια Τράπεζα έδωσαν και τα επιμελητήρια της Κρήτης, στα πλαίσια της την αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας που ολοκληρώνεται σήμερα.

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου αποφάσισε να μετέχει στη διαδικασία με 15.000 ευρώ που αντιστοιχούν σε 12.000 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 1,25 ευρώ έκαστο.

Το Επιμελητήριο Λασιθίου θα μετέχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Παγκρήτιας με 5.000 ευρώ που αντιστοιχούν σε 4.000 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 1,25 ευρώ έκαστο.

Αν και τα ποσά αυτά είναι συμβολικά δείχνουν το πως η τοπική κοινωνία της Κρήτης αγκαλιάζει το εγχείρημα.

Κατά πληροφορίες, θετική ανταπόκριση έδειξαν και θεσμικοί επενδυτές που πιστεύουν στο μέλλον της τράπεζας, στον ψηφιακό μετασχηματισμό της και στην πανελλαδική της επέκταση.