ΚΕΠΕ: Σταδιακή μείωση της αβεβαιότητας

Σταδιακή μείωση της αβεβαιότητας των επενδυτών για την ελληνική αγορά ως προς τους κινδύνους του κορονοϊού στην Ελλάδα, προκύπτει από τον δείκτη «φόβου» του Κέντρου Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ).

Ο δείκτης τεκμαρτής μεταβλητότητας ΚΕΠΕ ή δείκτης «φόβου» αποτυπώνει την αβεβαιότητα των συμμετεχόντων στην αγορά παραγώγων για την αναμενόμενη βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς και υπολογίζεται στη βάση των τιμών των δικαιωμάτων προαίρεσης του δείκτη FTSE/XA Large Cap. Η τιμή του δείκτη μειώθηκε τον Μάιο του 2020, φτάνοντας το 29,56% στις 29/5/2020 από 32,66% στις 30/4/2020.

Ο δείκτης κινείται σε επίπεδα χαμηλότερα του ιστορικού μέσου όρου (από τον Ιανουάριο του 2004) για την ελληνική αγορά, ο οποίος είναι στο 33,28%. Παράλληλα, μειώθηκε σημαντικά η μέση ημερήσια τιμή του δείκτη τον Μάιο του 2020 στο 29,35% από 39,42% τον Απρίλιο του 2020. Η εξέλιξη του δείκτη κρίνεται θετική, καθώς αποτυπώνει τη σταδιακή μείωση της αβεβαιότητας των επενδυτών για την ελληνική αγορά στο πλαίσιο της διαχείρισης της πανδημίας του κορονοϊού στην Ελλάδα.