38 δισ. ευρώ αυξήθηκε το δημόσιο χρέος επί ΣΥΡΙΖΑ

Στα 334,261 δισεκατομμύρια ευρώ διαμορφώθηκε το δημόσιο χρέος της χώρας στο τέλος του γ΄τριμήνου 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Το ποσό είναι μειωμένο κατά 1,257 δισ. ευρώ έναντι του β’ τριμήνου 2019, μειωμένο κατά 3,151 δισ. ευρώ έναντι του α΄τριμήνου 2019 και 460 εκατ. ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2018.
Από το διάγραμμα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, που απεικονίζει το χρέος παρατηρείται η μείωσή του εντός του 2019.

Επί ΣΥΡΙΖΑ 2015

Επίσης από το διάγραμμα φαίνεται και η αύξησή του κατά περίπου 38 δισ. ευρώ από τις αρχές του 2015, όταν το χρέος ήταν στα περίπου 300 δισ. ευρώ στα περίπου 337,412 δισ. ευρώ, που ήταν η μέγιστη τιμή του στο τέλος του α΄τριμήνου του 2019.

Σε ότι αφορά τη σύνθεσή του αποτελείται:

  • από δάνεια 267,658 δισ. ευρώ,
  • ομόλογα 60,118 δισ. ευρώ και
  • νόμισμα-καταθέσεις 6,485 δισ. ευρώ.

Το μεγαλύτερο μέρος ήτοι  313,234 δισ. ευρώ είναι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Στο 86,1% του ΑΕΠ το χρέος των μελών της ευρωζώνης, στο 178,2% της Ελλάδας