44 ημέρες «κοσκινίζει» η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού για το καζίνο του Ελληνικού

Στις 4 Οκτωβρίου 2019 και μετά από έξι παρατάσεις, οριστικοποιήθηκε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δεσμευτικών προσφορών για την διεκδίκηση της άδειας του καζίνο στο Ελληνικό. Από τότε μέχρι τώρα (Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019), έχουν περάσει 44 ημέρες δίχως να υπάρχει κάποια εξέλιξη με αποτέλεσμα η διαδικασία να καθυστερεί αδικαιολόγητα.

Γιατί αδικαιολόγητα; Γιατί η αποστολή της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού είναι αμέσως μετά την υποβολή προσφορών να ελέγξει τα νομιμοποιητικά έγγραφα των φακέλων, που οι υποψήφιοι διεκδικητές υπέβαλλαν. Πόσος χρόνος χρειάζεται για να γίνει αυτό; Μία εβδομάδα; Δέκα ημέρες; Τρεις εβδομάδες; Το διάστημα των τριών εβδομάδων είναι υπεραρκετό αν κάποιος ανατρέξει σε αντίστοιχους διαγωνισμούς. Γιατί σε αυτή τη φάση η δουλειά της Επιτροπής περιορίζεται απλώς στον έλεγχο των νομιμοποιητικών εγγράφων, τα οποία οι υποψήφιοι είχαν τουλάχιστον οκτώ μήνες να προετοιμάσουν.

Κι όμως η Επιτροπή Διενέργειας, τί κάνει αυτό το διάστημα; Αρχικά αντιμετώπισε την άρνηση της εταιρείας Hard Rock να αποκτήσει ο ανταγωνιστής της δηλαδή η κοινοπραξία Mohegan-ΓΕΚ Τέρνα πρόσβαση στα στοιχεία του φακέλου της, κάτι το οποίο αποτελεί προϋπόθεση σε όλους τους διεθνείς διαγωνισμούς (οι υποψήφιοι αποκτούν πρόσβαση ο ένας στη προσφορά του άλλου).

Αφού ασχολήθηκε με αυτό το θέμα κάμποσες ημέρες, η Hard Rock υποχρεώθηκε να δώσει πρόσβαση αφού η μη συμμόρφωσή της με τους κανόνες του διαγωνισμού ισοδυναμεί με αποκλεισμό. Μετά τι έκανε η Επιτροπή; Ζητάει υπομνήματα και διευκρινήσεις. Συνεδριάζει μία φορά την εβδομάδα, κάθε Πέμπτη. Και όταν έρχεται η Πέμπτη αποφασίζει ότι δεν έχει αποφασίσει και μεταθέτει την απόφαση για την επόμενη Πέμπτη. Το ίδιο έγινε και την τελευταία εβδομάδα. Η Επιτροπή συνεδρίασε την περασμένη Πέμπτη για να αξιολογήσει τα υπομνήματα που είχε ζητήσει από τις εταιρείες σχετικά με διευκρινήσεις επί των νομιμοποιητικών εγγράφων. Αλλά απόφαση δεν έλαβε. Ζήτησε διευκρινήσεις επί διευκρινήσεων. Και η διαδικασία βρίσκεται ακόμα στην αρχή, δηλαδή στον έλεγχο των εγγράφων. Μάλιστα, όταν παραλάβει και εξετάσει τις διευκρινίσεις των δύο εταιρειών η Επιτροπή Διενέργειας θα συντάξει εισήγηση προς το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχων Παιγνίων (η εποπτική αρχή που διεξάγει τον διαγωνισμό). Στη συνέχεια το διοικητικό συμβούλιο θα λάβει κάποια απόφαση. Επί της απόφασης, που θα λάβει η Επιτροπή Παιγνίων προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων, σε διάστημα έως 10 ημέρες από την κοινοποίησή της.

Κάπως έτσι, δηλαδή πριν ξεκινήσει καν η διαδικασία τυχόν προσφυγών και της αξιολόγησης των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, μετατίθεται ο χρόνος ανάδειξης του αναδόχου.  Και κάπως έτσι, λένε κάποιοι, ότι δίνεται διαρκής χρόνος σε κάποιον από τους υποψήφιους επενδυτές να τακτοποιήσουν τις παρατυπίες τους. Το ερώτημα είναι γιατί δεν παρεμβαίνουν οι αρμόδιοι υπουργοί Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας (η ΕΕΕΠ ανήκει στο υπουργείο Οικονομικών) και Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αδωνις Γεωργιάδης (είναι υπεύθυνος συντονισμού και της προόδου του έργου) για να επιταχύνουν την διαδικασία; Είναι πάραδοξο το γεγονός ότι έκαναν τόση δουλειά για την έκδοση των κοινών υπουργικών αποφάσεων σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα για να προχωρήσει το έργο και τώρα αφήνουν την Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού να συνδριάζει μία φορά την εβδομάδα, επί πολλές εβδομάδες.

Να σημειωθεί ότι όλη διαδικασία δεν προβλέπεται αφού οι εταιρείες είχαν στη διάθεσή τους πολλούς μήνες να προετοιμαστούν, ζητώντας διαρκώς διευκρινήσεις από την ΕΕΕΠ. Οκτώ μόνο μήνες είχαν από την ημερομηνία που εκδόθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού και δόθηκε η πρώτη καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών που ήταν στις 22 Απριλίου 2019.

Η αλλαγή στους όρους, ποιόν ευνόησε;

Εκτός των άλλων στις 28 Αυγούστου 2019, κι ενώ έληγε η 5η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή προσφορών (30/9/2019), η Επιτροπή Παιγνίων άλλαξε όρους επί της αρχικής προκήρυξης που αφορούσε στη δυναμικότητα του ξενοδοχείου και στην εμπειρία του υποψήφιου επενδυτή και έδωσε την 6η παράταση χρόνου υποβολής δεσμευτικών προσφορών για τις 4 Οκτωβρίου 2019.

Στο κείμενο αυτό περιλαμβάνονται α) η αλλαγή στους όρους της προκήρυξης του διαγωνισμού δύο ημέρες πριν τη λήξη της 5ης παράτασης του χρόνου υποβολής των προσφορών 30/9/2019, β) η 6η παράταση του χρόνου υποβολής των προσφορών. για τις 4/10/2019.

Συγκεκριμένα το κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη: 
Αριθμός τμήματος: III.1.3
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Β.
Αντί: αντί της αρχικής πρόβλεψης: «Β. Τουλάχιστον ένα ξενοδοχείο [πέντε] αστέρων με τουλάχιστον 875 κλίνες»
Διάβαζε: Β. Τουλάχιστον ένα (1) ξενοδοχείο πέντε (5) αστέρων, με τουλάχιστον 800 κλίνες. Η κατάταξη σε αστέρες προκύπτει από το σύστημα ταξινόμησης που εφαρμόζεται στη χώρα εγκατάστασης του ξενοδοχείου.

Αριθμός τμήματος: III.1.3
Αντί: Κάθε ένα από τα ανωτέρω θα πρέπει να ήταν σε συνεχή λειτουργία για τουλάχιστον δύο (2) έτη μέσα στην τελευταία πενταετία πριν την Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών, ήτοι την 22η Απριλίου 2019.
Διάβαζε: Κάθε ένα από τα ανωτέρω, θα πρέπει να ήταν σε συνεχή λειτουργία, για τουλάχιστον ένα (1) έτος μέσα στην τελευταία πενταετία πριν την Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών.