Συμμετοχή και της BULGARTRANSGAZ στο έργο της GASTRADE (LNG Αλεξανδρούπολης) του Κοπελούζου

Εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο της Βουλγαρίας η συμμετοχή της εταιρείας BULGARTRANSGAZ EAD με ποσοστό 20% στο μετοχικό κεφάλαιο της GASTRADE, εταιρίας που αναπτύσσει τον πλωτό σταθμό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) στην Αλεξανδρούπολη και ελέγχεται από τον όμιλο Κοπελούζου. Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη του 2019 η ΔΕΠΑ αποφάσισε τη συμμετοχή της στο έργο, επίσης με … Continue reading Συμμετοχή και της BULGARTRANSGAZ στο έργο της GASTRADE (LNG Αλεξανδρούπολης) του Κοπελούζου