6,1 περισσότεροι άνθρωποι από τη χωρητικότητά των δομών φιλοξενούνται στα νησιά

Ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου, Νότης Μηταράκης.

Παρατίθενται βασικά συμπεράσματα από το Ενημερωτικό Σημείωμα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για τις εξελίξεις στο μεταναστευτικό/προσφυγικό κατά το πρώτο δίμηνο του 2020:

· Αυξημένες ροές είχαμε το πρώτο δίμηνο του 2020 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Αναλυτικότερα, ο Ιανουάριος παρουσίασε αύξηση κατά 35%, ενώ ο Φεβρουάριος κατά 20%. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ροές το Φεβρουάριο του 2020 μειώθηκαν κατά 38% σε σχέση με τον Ιανουάριο 2020.

· Οι δομές των ΚΥΤ στα νησιά παραμένουν υπερκορεσμένες, καθώς φιλοξενούν 6,17 φορές περισσότερο κόσμο από τη χωρητικότητά τους. Οι διαμένοντες στα ΚΥΤ είναι ελαφρά λιγότεροι τέλος Φεβρουαρίου (38.091) σε σχέση με το τέλος του έτους (38.423). Αντίστοιχα, οι συνολικοί πληθυσμοί στα νησιά (εντός και εκτός ΚΥΤ) ήταν 41.899 στα τέλη του 2019 έναντι 42.033 τέλη Φεβρουαρίου.

· Οι μεταφορές από τα νησιά στην ενδοχώρα σε συνδυασμό με τις επιστροφές προς την Τουρκία και τις αναχωρήσεις μέσω ΔΟΜ του διμήνου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου είναι μεγαλύτερες από τις ροές του διμήνου, επιτυγχάνοντας καθαρή μείωση του συνολικού πληθυσμού στα νησιά.

· Οι επιστροφές έχουν υπερτριπλασιαστεί το πρώτο δίμηνο του 2020 (116 έναντι 32) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, εντούτοις παραμένουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Το θετικό είναι ότι γίνονται πλέον τουλάχιστον εβδομαδιαίες αποστολές προς την Τουρκία.

· Αναφορικά με την Υπηρεσία Ασύλου, ο συνολικός μέσος χρόνος από αρχική καταγραφή μέχρι έκδοση απόφασης ουσίας είναι στις 27 ημέρες για το 2020 έναντι 183 ημερών το 2019. Οι εκκρεμείς αιτήσεις ασύλου αυξήθηκαν κατά 6,7% την 31/1/2020 σε σχέση με την 31/12/2019.

· Οι εκκρεμείς προσφυγές, στην Αρχή Προσφυγών μειώθηκαν κατά 2.868 από 1/1/2020, ήτοι μείωση 24%.

Ι. Ροές αφίξεων

Συνολικά τον Φεβρουάριο του 2020 είχαμε 2.072 αφίξεις, έναντι 3.118 αφίξεων τον προηγούμενο μήνα. Οι συνολικές αφίξεις για το 2020 είναι 5.190. Αντίστοιχα, οι ροές στο Φυλάκιο Έβρου είναι 807 ΤΟ Φεβρουάριο, έναντι 861 τον Ιανουάριο.

Ειδικότερα, οι ροές ανά νησί, ανά μήνα, ανά έτος αναλύονται στον κάτωθι πίνακα:

ΚΥΤ  ΚΩ / ΚΥΤ ΛΕΣΒΟΥ / ΚΥΤ ΣΑΜΟΥ / ΚΥΤ ΧΙΟΥ / ΚΥΤ ΛΕΡΟΣ / ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΝΗΣΙΩΝ

Ιαν-2019:  214 /  671 / 368 / 382 / 337 / 1.972

Φεβ-2019:  64 / 806 / 502 / 148 / 62 / 1.582

Ιαν-2020: 256 / 1.915 / 570 / 165 / 212  / 3.118

Φεβ-2020: 268 / 617 / 628 / 421 / 138  / 2.072

ΙΙ. Επιστροφές

Τον Φεβρουάριο του 2020 πραγματοποιήθηκαν 63 επιστροφές προς την Τουρκία, έναντι 53 τον Ιανουάριο και 195 όλο το 2019. Αντίστοιχα, πραγματοποιήθηκαν 52 αναχωρήσεις μέσω ΔΟΜ, έναντι 47 τον Ιανουάριο και 296 όλο το 2019.

ΙΙΙ. Μεταφορές στην ενδοχώρα

Οι μεταφορές από τα νησιά στην ενδοχώρα το Β΄ Εξάμηνο του 2019 ανήλθαν σε 12.095, έναντι 7.251 το Α΄ Εξάμηνο του 2019. Αντίστοιχα, οι μεταφορές του πρώτου διμήνου του 2020 ανήλθαν σε 6.174, δηλαδή 984 περισσότερες από τις αφίξεις στα νησιά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Αν σε αυτές, αθροίσουμε επιστροφές και αναχωρήσεις μέσω ΔΟΜ, τότε έχουμε αποσυμφόρηση άνω των 1.000 ατόμων στα νησιά το 2020.

ΚΥΤ ΚΩ / ΚΥΤ ΛΕΣΒΟΥ /  ΚΥΤ ΣΑΜΟΥ / ΚΥΤ ΧΙΟΥ / ΚΥΤ ΛΕΡΟΣ / ΑΘΡΟΙΣΜΑ*

Β΄ Εξ. 2019:  278 / 5.712 / 2.497 / 1.265 / 895 / 12.095

Ιαν-2020:  276 / 1.502  / 1.001 / 545  / 262 / 3.600

Φεβ-2020:  294 / 1.322 / 173 / 289 / 486 / 2.574

* Συμπεριλαμβάνονται και τα μικρά νησιά.

IV. Διαμένοντες και δυναμικότητα ΚΥΤ

Στις 27/2/2020 είχαμε 38.091 διαμένοντες στα ΚΥΤ των νησιών, έναντι 38.120 την 31/1/2020. Αναλυτικότερη σύγκριση τέλος Φεβρουαρίου με τέλος Δεκεμβρίου κάτωθι:

ΚΥΤ (31/12/2019) Διαμένοντες Δυναμικότητα Υπερκάλυψη

ΚΩΣ 3.765 816 4,6 φορές

ΛΕΣΒΟΣ 18.615 2.840 6,6 φορές

ΣΑΜΟΣ 7.765 648 12 φορές

ΧΙΟΣ 5.782 1.014 5,7 φορές

ΛΕΡΟΣ 2.496 860 2,9 φορές

ΣΥΝΟΛΟ ΝΗΣΩΝ 38.423 6.178 6,2 φορές

ΚΥΤ (27/02/2020) Διαμένοντες Δυναμικότητα Υπερκάλυψη

ΚΩΣ 3.341 816 4,1 φορές

ΛΕΣΒΟΣ 19.333 2.840 6,8 φορές

ΣΑΜΟΣ 7.573 648 11,7 φορές

ΧΙΟΣ 5.513 1.014 5,5 φορές

ΛΕΡΟΣ 2.331 860 2,7 φορές

ΣΥΝΟΛΟ ΝΗΣΩΝ 38.091 6.178 6,2 φορές

Δεδομένων των μετακινήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί από τα ΚΥΤ, έχει μειωθεί ελαφρώς ο πληθυσμός σε αυτά, καθώς έχουμε μετακινήσει προς την ενδοχώρα και προς τρίτες δομές εντός των νησιών (με σκοπό τη μεταφορά κι αυτών στην ενδοχώρα).

V. Εκκρεμότητες και ροή αιτήσεων ασύλου & προσφυγών

Την 01.01.2020 υπήρχαν 87.461 εκκρεμείς αιτήσεις ασύλου, ως ακολούθως:

ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΔΟΧΩΡΑ 57.366

ΚΩΣ 1.271

ΛΕΡΟΣ 1.597

ΛΕΣΒΟΣ 17.372

ΣΑΜΟΣ 5.960

ΧΙΟΣ 3.895

Ο μέσος χρόνος από την καταγραφή της βούλησης για άσυλο μέχρι την έκδοση της απόφασης ουσίας για το 2019 ανήλθε στις 148 ημέρες, έναντι 22 ημερών το 2020 (βάσει του νέου νόμου για το άσυλο). Ο μέσος χρόνος μεταξύ της καταγραφής από την ΕΛΑΣ και την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης για το 2019 ανήλθε στις 35 ημέρες, έναντι 5 ημερών για το 2020. Ο συνολικός μέσος χρόνος από αρχική καταγραφή μέχρι έκδοση απόφασης ουσίας το 2019 ανήλθε στις 183 ημέρες έναντι 27 ημερών για το 2020. Στο κάτωθι γράφημα αναδεικνύεται ότι οι 183 ημέρες που απαιτούνταν από την αρχική καταγραφή μέχρι την έκδοση απόφασης ουσίας Α΄ βαθμού το 2019 έχουν πλέον γίνει μόλις 27 το 2020 με την εφαρμογή του νέου νόμου για το άσυλο. Διάστημα που αναμένεται να επιταχυνθεί περαιτέρω καθώς με νομοθετική ρύθμιση που θα προχωρήσει εντός της εβδομάδος το Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου, ενοποιεί τα δύο διαφορετικά στάδια καταγραφής σε ένα.

Τον Ιανουάριο η Υπηρεσία Ασύλου δέχθηκε 9.462 νέες αιτήσεις ασύλου, ενώ εξέδωσε 3.596 αποφάσεις. Οι εκκρεμείς αποφάσεις ασύλου την 31/1/2020 ανέρχονται σε 93.327, ήτοι αύξηση 6,7% σε σχέση με την 31/12/2019.

VI. Αρχή Προσφυγών

Την 31/12/2019 εκκρεμούσαν 14.610 αποφάσεις στην Αρχή Προσφυγών. Τον Ιανουάριο υπεβλήθησαν 478 νέες προσφυγές και εκδόθηκαν 1.645 αποφάσεις, ενώ τον Φεβρουάριο είχαμε 1.474 νέες προσφυγές και εκδόθηκαν 3.175 αποφάσεις. Αυτό έχει οδηγήσει σε μείωση των εκκρεμών αποφάσεων από 14.610 σε 11.742 (μείωση 24%).