9 στους 10 Έλληνες αρέσκονται να δίνουν προσωπικές πληροφορίες στα social media

Κατά μέσο  όρο ένας στους τέσσερις πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ 16 και 74 ετών δήλωσε ότι απέφυγε την παροχή προσωπικών πληροφοριών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) ή στα μέσα επαγγελματικής δικτύωσης το 2019 λόγω ανησυχιών σχετικά με την ασφάλεια και την χρήση τους από κακόβουλους χρήστες.

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα έρευνας που διενήργησε η ΕΕ σχετικά με τη χρήση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά.

Ανάμεσα στα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, το υψηλότερο ποσοστό πολιτών που απέφυγε να παρέχει προσωπικές πληροφορίες καταγράφηκε στη Γαλλία (40%), ακολουθούμενη από τις Κάτω Χώρες (39%), τη Φινλανδία (37%), τη Σλοβακία (36%) και τη Σουηδία (με το ίδιο ποσοστό 36%).

Αντίθετα, στην Ελλάδα το ποσοστό των ατόμων που απέφυγαν να μοιραστούν προσωπικές πληροφορίες είναι μόλις 10%. Με άλλα λόγια εννέα στους 10 παρέχουν προσωπικές πληροφορίες μέσω των social media.

Το μικρότερο ποσοστό εντοπίζεται στη Λιθουανία (6%), τη Βουλγαρία και την Ουγγαρία (από 8%), την Κροατία και τη Ρουμανία (από 9%).