98.000 ευρώ ο μέσος μισθός για 14 στελέχη της ΕΧΑΕ, 185.000 για τον CEO – Θα δώσουν για τον κορονοϊό;

Οι συναλλαγές που αφορούν το κόστος μισθοδοσίας 14 διευθυντικών στελεχών και εκτελεστικών μελών του Διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. για το 2019 ανήλθαν στο ποσό των 1,370 εκατ. ευρώ όμιλο.
Σε ότι αφορά τον διευθύνοντα σύμβουλο Σωκράτη Λαζαρίδη από το 2014 λαμβάνει το ποσό των 185.421,56 ετησίως.

Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στην ετήσια χρηματοοικονομική έκθεση της εταιρείας για το έτος 2019.

Να σημειώσουμε πως πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου είναι ο Γιώργος Χαnτζηνικολάου ο οποίος είναι και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας Πειραιώς και ο οποίος μαζί με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστο Μεγάλου  παραχώρησαν το 50% του μισθού τους για δύο μήνες στο σύστημα υγεία για να χρηματοδοτηθούν δαπάνες για τον κορονοϊό.