Άδεια παραγωγής φαρμακευτικής κάνναβης στην Cancrete από τα Σφακιά

Άδεια για την εγκατάσταση μονάδας παραγωγής φαρμακευτικής κάνναβης σε έκταση περίπου 50 στρεμμάτων έλαβε η εταιρεία Cancrete IKE από το υπουργείο Ανάπτυξης και το υπουργείο Υγείας. Η μονάδα θα δημιουργηθεί στην περιοχή του Δήμου Σφακιών στο νόμό Χανίων και θα παράγει τελικά προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης, αφού λάβει από τον Ε.Ο.Φ. άδεια δυνατότητας παραγωγής και αντίστοιχης ειδικής έγκρισης κυκλοφορίας μετά από γνωμοδότηση του ίδιου φορέα.
Πρόκειται για μια απαιτητική διαδικασία με αρκετούς περιορισμούς και ελέγχους, δεδομένου ότι η δραστηριότητα απαιτεί και την τήρηση άλλων μέτρων. Μεταξύ αυτών κατά το στάδιο εγκατάστασης για την παραγωγή θα πρέπει να ληφθούν ιδιαίτερα μέτρα ασφάλειας με βάση συγκεκριμένες προδιαγραφές φύλαξης. Επίσης, ο φορέας υποχρεούται να γνωστοποιεί οποιαδήποτε αλλαγή μετοχικής σύνθεσης.
Πρόκειται για εταιρεία που συστάθηκε στις αρχές του 2019 από κρητικούς μετόχους. Σκοπός Cancrete είναι η παραγωγή, επεξεργασία, εμπορία, εξαγωγή, εισαγωγή και διανομή φαρμακευτικής κάνναβης και των προϊόντων της, η εγκατάσταση και λειτουργία μεταποιητικής μονάδας επεξεργασίας και παραγωγής τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης και η παραγωγή διαφόρων ποικιλιών κάνναβης καθώς και η επεξεργασία και μεταποίηση των πρώτων υλών και γενικότερα των ουσιών που παράγονται από αυτές τις ποικιλίες, με σκοπό την παραγωγή τελικών προϊόντων κάνναβης σε δύο μορφές φαρμακευτικών ή παραφαρμακευτικών σκευασμάτων. Βασικότεροι μέτοχοι είναι ο Νικόλαος Καλαμάρας, το το νομικό πρόσωπο Γ. Καντηλιεράκης ΑΤΕΕ και ο Μπαϊλάκης Ανδρέας. Στην εταιρεία συμμετέχουν και άλλοι μέτοχοι (Χρήστος Σοφούλης, Ευάγγελος Σοφούλης, Πέτρος Σοφούλης, Χρυσόστομος Ορφανουδάκης) με μικρότερα ποσοστά.