ΑΔΜΗΕ: Παραιτήθηκε ο CEO Χρ. Αγιακλόγλου – O Διαμαντής Βαχτσιαβάνος νέος πρόεδρος

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι ο κ. Χρήστος Αγιακλόγλου, Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος, υπέβαλε εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο την παραίτησή του από την προαναφερόμενη ιδιότητα και θέση του.

Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από συνεδρίασή του την 01.03.2021, η οποία συγκλήθηκε από τον μέτοχο πλειοψηφίας (Δημόσια Εταιρεία Συμμετοχών ΑΔΜΗΕ ΑΕ, κάτοχος 118.605.114 μετοχών ήτοι 51,12% της εισηγμένης εταιρείας ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ΑΕ) κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 89 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 4548/2018, έκανε δεκτή την παραίτηση και αποφάσισε την εκλογή του κ. Διαμαντή Βαχτσιαβάνου ως εκτελεστικού Προέδρου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος και την ανασυγκρότησή του σε σώμα με την εξής σύνθεση:

1. Διαμαντής Βαχτσιαβάνος, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
2. Παναγιώτης Ηλιόπουλος, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
3. Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
4. Δημοσθένης Παληγιάννης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Βασίλειος Μήκας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Κωνσταντίνος Δρίβας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Της ανωτέρω ενημερώσεως, θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση σχετικά με την πρόσκληση για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με θέμα την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Σύντομο Βιογραφικό

Ο κ. Βαχτσιαβάνος Διαμαντής είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ), τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με ειδίκευση την λογιστική και με πολυετή εμπειρία στον ενεργειακό τομέα. Μεταξύ άλλων έχει διατελέσει από το 2008 έως το 2010 Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΣΠΡΟΦΩΣ (Θυγατρική ΕΛΠΕ) και από το 2013 έως το 2015 Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. ενώ από το 1993 έως το 2012 ήταν στέλεχος Οικονομικών υπηρεσιών της ΔΕΗ.

Επίσης, ο κ. Βαχτσιαβάνος διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε θέσεις ευθύνης επιχειρήσεων είτε ως οικονομικό στέλεχος είτε κατέχοντας θέσεις ευθύνης στα διοικητικά συμβούλια αυτών. Τέλος, ο κ. Βαχτσιαβάνος έχει υπηρετήσει ως Διευθυντής είτε ως ειδικός οικονομικός σύμβουλος στους Υπουργούς Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Εξωτερικών, Δικαιοσύνης και Γεωργίας.