Αφοι Κορδέλλου: Συμφωνία με Eurobank, Alpha Bank και Πειραιώς για αναδιάρθρωση δανείων

Η εταιρεία «ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΕΒΕ»,  σε συνέχεια της από 02.08.2019 ανακοίνωσης με την οποία γνωστοποιήθηκε η υπογραφή της συμφωνίας της Εταιρείας με το σύνολο των Πιστωτριών Τραπεζών για την αναδιάρθρωση των βραχυπρόθεσμων δανειακών της υποχρεώσεων, ενημερώνει ότι σε συνέχεια και υλοποίηση της ανωτέρω συμφωνίας υπεγράφησαν οι διμερείς συμβάσεις με τις Τράπεζες Eurobank, Alpha Bank και Πειραιώς.

Η τυπική διαδικασία υπογραφής της αντίστοιχης σύμβασης με την Εθνική Τράπεζα θα ακολουθήσει στο άμεσο μέλλον.

Η υπογραφή και η υλοποίηση της συμφωνίας θέτουν τις βάσεις για την απρόσκοπτη ανάπτυξη της Εταιρείας, χάρη στη μακροπρόθεσμη διευθέτηση των δανείων της και τη μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους.