Αύξηση απασχόλησης, ωρών εργασίας και μισθών για το λιανικό εμπόριο το α΄τρίμηνο του 2020

Αύξηση 2,9% σημείωσε ο δείκτης απασχολουμένων στο λιανικό εμπόριο το α΄τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019 σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2019, η αύξηση ήταν οριακή ήτοι 0,1%.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ο Δείκτης Ωρών Εργασίας στο Λιανικό Εμπόριο του Α΄ τριμήνου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α΄ τριμήνου 2019, παρουσίασε αύξηση 1,5% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2019, μείωση 3,3%.
Επίσης, ο Δείκτης Μισθών και Ημερομισθίων στο Λιανικό Εμπόριο του Α΄ τριμήνου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α΄ τριμήνου 2019, παρουσίασε αύξηση 6,8% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2019, μείωση 23,5%.