Αύξηση διαθεσίμου εισοδήματος και κατανάλωσης. Αρνητικό παραμένει το ποσοστό αποταμίευσης

Αύξηση 1,1 δισ. ευρώ (από 30,8 δισ. ευρώ σε 31,9 δισ. ευρώ) ή 3,5% σημείωσε το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά το γ’ τρίμηνο πέρυσι σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Παράλληλα, η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων αυξήθηκε 0,9% (από 32,3 δισ. ευρώ σε 32,6 δισ. ευρώ) σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Αντίθετα το ποσοστό αποταμίευσης –  που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα –  ήταν αρνητικό -2,4% το γ’ τρίμηνο του 2019, από αρνητικό -5,1% το γ’ τρίμηνο του 2018.

Από τα στοιχεία για τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς θεσμικών τομέων που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ, προκύπτουν επίσης τα εξής:

Οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου) του τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών ανήλθαν στο ποσό των 2,7 δισ. ευρώ. Το ποσοστό των επενδύσεων του τομέα που ορίζεται ως οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, ήταν 16,7%, σε σύγκριση με 17,2% το γ’ τρίμηνο του 2018.

Στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών καταγράφηκε πλεόνασμα 6,27 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 4,91 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το γ’ τρίμηνο του 2018. Ειδικότερα, οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν 0,21% (σε 17,42 δισ. ευρώ από 17,22 δισ. ευρώ), ενώ οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν 1,57% (σε 23,7 δισ. ευρώ από 22,13 δισ. ευρώ).

Επιπρόσθετα, το γ’ τρίμηνο του 2019 καταγράφηκε έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων, τρεχουσών και κεφαλαιακών μεταβιβάσεων 0,55 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 0,43 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, η συνολική οικονομία παρουσίασε καθαρή χορήγηση δανείων 5,72 δισ. ευρώ το γ’ τρίμηνο του 2019. Το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018 η καθαρή χορήγηση δανείων ανέρχονταν σε 4,48 δισ. ευρώ.

Τέλος, ο τομέας της Γενικής Κυβέρνησης παρουσίασε καθαρή χορήγηση δανείων 3,1 δισ. ευρώ το γ’ τρίμηνο του 2019 σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2018, όταν η καθαρή χορήγηση δανείων ήταν 2,5 δισ. ευρώ.