Αύξηση €5,15 δισ. οι καταθέσεις το Μάρτιο εκ των οποίων 2,84 δισ. του ιδιωτικού τομέα

Οι καταθέσεις στο σύνολο της οικονομίας το Μάρτιο αυξήθηκαν 5,15 δισ. ευρώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Φεβρουάριο και διαμορφώθηκαν στο τέλος Μαρτίου σε 162,428 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν 2,846 δισ. ευρώ το Μάρτιο του 2020 έναντι αύξησης κατά 1,059 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 8,8% από 7,7% τον προηγούμενο μήνα.

Οι καταθέσεις επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 1,505 δισ. ευρώ έναντι αύξησης κατά 601 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 19,8% από 17,3% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 1,677 δισ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 484 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκαν κατά 172 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 117 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Οι καταθέσεις από νοικοκυριά και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα επίσης αυξήθηκαν κατά 1,341 δισ. ευρώ το Μάρτιο του 2020 έναντι αύξησης κατά 458 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 6,5% από 5,8% τον προηγούμενο μήνα.

Τέλος, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης σημείωσαν αύξηση κατά 2,304 δισ. ευρώ έναντι μείωσης κατά 963 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 1,7% από -15,8% τον προηγούμενο μήνα.