Αύξηση μισθολογικού κόστους το Γ΄τρίμηνο 2019

Ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους του Γ΄ τριμήνου 2019, χωρίς καμία διόρθωση (εποχική ή διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών), σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2018, παρουσιάζει αύξηση 2,2%, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή.
Με εποχική διόρθρωση αλλά χωρίς διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών, ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους του Γ΄ τριμήνου 2019 παρουσιάζει μείωση 1,2%.
Τέλος. με διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών αλλά χωρίς εποχική διόρθωση, ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους του Γ΄ τριμήνου 2019 παρουσιάζει αύξηση 4,4%.