Αυξήθηκαν οι καταθέσεις τον Οκτώβριο, όσο είχαν μειωθεί τον Σεπτέμβριο

Οι καταθέσεις από τον ιδιωτικό τομέα παρουσίασαν αύξηση 643 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2019 έναντι μείωσης κατά 622 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα Σεπτέμβριο. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε 6,4% από 5,7% τον προηγούμενο μήνα.

Αύξηση κατά 186 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Οκτώβριο του 2019, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι μείωσης κατά 723 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε 6,1% από 4,1% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά 272 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 467 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 458 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 256 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Οι καταθέσεις από νοικοκυριά και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα παρουσίασαν αύξηση 457 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2019 έναντι αύξησης κατά 101 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε 6,5% από 6,0% τον προηγούμενο μήνα.

Μείωση από τη γενική κυβέρνηση

Μείωση κατά 593 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Οκτώβριο του 2019, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι αύξησης κατά 2.049 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε -17,7% από -10,1% τον προηγούμενο μήνα.

Το επόμενο δελτίο με θέμα: «Τραπεζική χρηματοδότηση και καταθέσεις» με στοιχεία Νοεμβρίου 2019 θα δημοσιευθεί στις 3 Ιανουαρίου 2020.

Μικρή βελτίωση στη χρηματοδότηση της οικονομίας από το τραπεζικό σύστημα